Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013
BalanspostenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Primair energieverbruikTotaal finaal verbruik
SectorenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nederland totaalNederland totaal
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012201320122013
Energiedragers in petajouleTotaal energiedragersPJ3 269,103 255,762 824,252 812,34
Kool en koolproductenTotaal kool en koolproducten343,80342,0286,6775,41
Steenkool en bruinkool334,26339,8527,4722,35
KoolproductenTotaal koolproducten9,542,1759,2053,07
Cokeovencokes6,341,1637,0533,58
Cokesovengas--6,957,07
Hoogovengas--9,519,22
Steenkoolteer3,201,015,683,20
Aardoliegrondstoffen en -productenTotaal aardoliegrondstoffen en producten1 258,141 230,851 217,031 187,37
AardoliegrondstoffenTotaal aardoliegrondstoffen2 503,042 412,6786,36104,77
Ruwe aardolie2 149,962 037,10--
Aardgascondensaat355,38363,0686,4091,83
Overige aardoliegrondstoffen-2,3112,51-0,0512,93
AardolieproductenTotaal aardolieproducten-1 244,90-1 181,811 130,671 082,60
Restgassen uit olie--170,70149,13
Lpg27,59117,2657,80139,44
Nafta228,36146,21330,53232,14
Benzine-339,55-360,10180,87174,23
Kerosine-287,70-281,086,276,32
Gas- en dieselolie-553,68-526,90320,09319,22
Stookolie-310,14-276,633,242,69
Smeermiddelen-20,63-16,244,354,26
Bitumen-4,80-10,068,368,79
Overige aardolieproducten15,6625,7348,4646,38
Aardgas1 372,751 396,20844,66879,86
Hernieuwbare energieTotaal hernieuwbare energie139,89137,4316,2917,23
Windenergie17,9320,26  
Waterkracht0,380,41  
Zonne-energie1,982,951,071,09
Aardwarmte0,500,990,500,99
BiomassaTotaal biomassa119,10112,8214,7315,15
Biogeen huishoudelijk afval39,7940,69--
Vaste en vloeibare biomassa66,3758,7113,4413,83
Biogas12,9313,421,291,32
Kernenergie38,5227,60  
Afval en andere energiedragers54,4056,0119,5519,57
Elektriciteit61,6065,65414,54412,47
Warmte--225,51220,43
Energiedragers in fysieke eenhedenAardoliegrondstoffen en -productenAardoliegrondstoffenTotaal aardoliegrondstoffenmln kg58 37556 2431 9632 381
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-1-2019