Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014
Baten/lasten/saldoPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BatenLastenSaldo
RegiokenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2008200920102011201220132014*2008200920102011201220132014*2008200920102011201220132014*
NederlandGemeentelijke functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Mutaties reserves ivm h-functie 0-9mln euro2 8393 1993 2173 3723 4873 8943 4482 2722 7052 4122 3882 1312 6322 4975674948059851 3551 262951
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2019