Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014
Baten/lasten/saldoPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BatenLastenSaldo
RegiokenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2008200920102011201220132014*2008200920102011201220132014*2008200920102011201220132014*
NederlandGemeentelijke functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatiemln euro6 8867 2257 2076 3865 7195 0304 5406 3716 6826 8366 3455 6634 9664 45351554337141566487
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2019