Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014
RegiokenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nederland
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20082009201020112012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Baten/lasten/saldoPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldo
Gemeentelijke functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Mutaties reserves ivm h-functie 0-9mln euro7 5857 742-1579 21412 095-2 88110 5638 3302 2339 1628 1581 0059 0707 1771 893
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2019