Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014
RegiokenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nederland
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20082009201020112012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Baten/lasten/saldoPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldoBatenLastenSaldo
Gemeentelijke functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatiemln euro8 7208 1176037 8788 291-4147 1717 894-7236 9927 895-9036 2427 345-1 103
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-3-2019