Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Bedrijfstak/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.55 Logiesverstrekking551 Hotels56 Eet- en drinkgelegenheden56101 Restaurants56102 Snackbars, ijssalons e.d.563 Cafés
BanenWerknemerx 1 00074,357,1342,0147,179,369,0
Werkzame persoon91,065,6413,3168,097,986,5
ArbeidsvolumeWerknemer42,934,4145,264,829,926,4
Werkzame persoon55,941,4203,682,046,041,5
BedrijfsopbrengstenTotaalx mln euro5 4423 81914 7605 7243 1393 056
Netto-omzet5 3643 78814 4065 6883 0423 035
Overige bedrijfsopbrengsten7831354369721
BedrijfskostenTotaal4 9713 53512 8655 1522 5702 614
Inkoopwaarde omzet1 0606414 7401 700953961
Personele kostenTotaal1 6241 2984 1501 768646759
Brutolonen1 1669183 1741 388518574
Sociale premies ten laste van werkgeversTotaal24719762826897114
Sociale verzekeringspremies werkgever1821484772047788
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen6549152642026
Overige sociale lasten106251154
Overige personele kosten2011773221022766
Overige bedrijfskostenTotaal1 8141 2873 3341 417801763
Kosten energieverbruik2111293811719189
Huisvestingskosten7255041 318584330298
Kosten apparatuur en inventaris8662201934053
Kosten vervoermiddelen3320110332719
Verkoopkosten1981353411289583
Communicatiekosten362176311618
Kosten van overige diensten118772681065959
Niet eerder genoemde bedrijfskosten408339638272143144
Afschrijvingen op vaste activa473308641267170130
Bedrijfsresultaat4712841 895572569443
Saldo financiële baten en lasten-152-93-4-63104-16
Saldo voorzieningen974020
Saldo buitengewone baten en lasten56556642119
Resultaat voor belastingen3842521 962551685435
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019