Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012*
Sociale uitkeringen in geldWettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geldmln euro48 995
ArbeidsongeschiktheidsfondsWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)6 152
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)1 360
Algemeen WerkloosheidsfondsWerkloosheidswet (WW)2 770
Ziektewet (ZW-vangnet)1 107
Algemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW)31 415
Sociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld20 084
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)2 515
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)4 213
Zorgtoeslag4 589
Sociale uitkeringen in naturaSociale voorzieningen in naturaIndividuele huursubsidies (IHS)2 288
Kinderopvang2 393
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019