Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2012*
Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en naturamln euro139 988
Totaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura110 462
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)6 152
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)2 200
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)242
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)948
Werkloosheidswet (WW)5 233
Ziektewet (ZW-vangnet)1 961
Ziektewet (ZW) 
Algemene Ouderdomswet (AOW)31 415
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)844
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 
Zorgverzekeringswet (ZVW)35 572
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)25 895
Totaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura29 526
Uitkeringen oorlogsslachtoffers293
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)2 515
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)197
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3 236
Studiebeurzen454
Premies koopwoningen38
Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB)4 575
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)200
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)452
Toeslagenwet (TW)845
Zorgtoeslag4 589
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers1 124
Kindgebonden budget911
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)71
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) 
Flexibele uittredingsregelingen 
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)2 290
Individuele huursubsidies (IHS)2 288
OV-jaarkaart studerenden106
Rechtsbijstand430
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen581
Kinderopvang2 393
Leerlingenvervoer208
Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg307
Bejaardenoorden 
Reïntegratiefonds (REA) 
Gezinsverzorging Gezinshulp (GG) 
Bijdragen asielzoekers en minderheden35
Schoolboeken322
Overig1 066
Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld69 079
Wettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld48 995
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 
ArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds7 801
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)6 152
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)1 360
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)242
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)47
WerkhervattingskasWerk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)388
ArbeidsongeschiktheidskasWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 
Algemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds4 604
Werkloosheidswet (WW)2 770
Ziektewet (ZW-vangnet)1 107
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)727
SectorfondsenTotaal Sectorfondsen3 371
Werkloosheidswet (WW)2 187
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)430
Ziektewet (ZW-vangnet)754
Uitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid572
Werkloosheidswet (WW)276
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)22
Ziektewet (ZW-vangnet)100
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)174
ZiekengeldkassenZiektewet (ZW) 
Algemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW)31 415
Algemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)844
Algemeen KinderbijslagfondsAlgemene Kinderbijslagwet (AKW) 
Sociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld20 084
Uitkeringen oorlogsslachtoffers293
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)2 515
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)197
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3 236
Studiebeurzen454
Premies koopwoningen38
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)4 213
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)200
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)452
Toeslagenwet (TW)845
Zorgtoeslag4 589
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers1 124
Kindgebonden budget911
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)71
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) 
Flexibele uittredingsregelingen 
Overig946
Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura70 909
Wettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura61 467
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 
Algemene kasZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)35 572
Algemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)25 895
Sociale voorzieningen in naturaTotaal sociale voorzieningen in natura9 442
Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB)362
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)2 290
Individuele huursubsidies (IHS)2 288
OV-jaarkaart studerenden106
Rechtsbijstand430
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen581
Kinderopvang2 393
Leerlingenvervoer208
Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg307
Bejaardenoorden 
Reïntegratiefonds (REA) 
Gezinsverzorging Gezinshulp (GG) 
Bijdragen asielzoekers en minderheden35
Schoolboeken322
Overig120
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019