Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.200020052010201320142018
GraasdierenAantal dierenGeitenGeiten (indeling vanaf 2018)Geiten, 0-7 maandenaantal.....136 630
Melkgeiten, 7 mnd- 1 jaar.....44 600
Melkgeiten, ouder dan 1 jaar.....386 630
Aantal bedrijvenRundveeStieren (>= 2 jaar)Stieren (>= 2 jaar), totaal...5 9006 3805 900
Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)5 3104 7604 970...
Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)2 3102 4202 410...
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2019