Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Bevolking naar geslacht en leeftijdAllochtonen naar herkomstgroeperingParticuliere huishoudens: samenstelling
Mannen en vrouwenTotaal allochtonenTotaal particuliere huishoudens
Totaal mannen en vrouwen
Postcodes op 1 januariPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.aantal
2959, Liesveld2 52090880
2964, Liesveld4 0952351 560
2965, Liesveld1 37070570
2967, Liesveld1 695120590
2968, Liesveld100535
Totaal Liesveld9 7875193 646
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019