MargesPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Waarde
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nederland
Contact van burgers met politieContact met politie in eigen gemeente% contact gehad22,3
Reden van contactVanwege handhavingHandhaving totaalin % van laatste contact13,7
Bekeuring6,3
Waarschuwing of controle door politie7,3
Vanwege aangifte/meldingAangifte/melding totaal39,4
Aangifte (via internet of persoonlijk)16,7
Melding verdachte situatie/delict22,8
Vanwege andere contactenAndere contacten totaal46,9
Opgeroepen als getuige i.v.m. delict2,9
Verloren/gevonden voorwerpen2,6
Vragen om hulp, advies e.d.9,2
Sociaal contact/praatje10,3
Anders16,8
Initiatief contactContact op initiatief van politie16,5
Contact op initiatief van burger83,5
Wijze van contactPersoonlijk60,3
Telefonisch27,5
Via sociale media op internet1,1
Anders via internet6,3
Anders, niet via internet4,9
(On)Tevredenheid contact politieTevreden over contactTotaal 61,4
Handhaving47,5
Aangifte/melding59,2
Anders67,3
Op initiatief politie 52,6
Op initiatief burger 63,2
Ontevreden over contactTotaal16,6
Handhaving24,4
Aangifte/melding19,5
Andere 11,9
Op initiatief politie21,8
Op initiatief burger 15,6
Redenen ontevredenheid contact politiePolitie liet mij te lang wachten19,5
Politie gaf onvoldoende informatie13,3
Politie was onverschillig25,2
Politie heeft problemen niet opgelost44,2
Anders27,0
Functioneren politieAlgemeenTotale functioneren - tevreden% 32,2
Totale functioneren - neutraal21,8
Totale functioneren - ontevreden7,8
Totale functioneren - geen oordeel38,2
Oordeel over politie Weet hoe ze criminelen moet vangen% '(helemaal) eens'40,5
Wil contact hebben met de burgers39,6
Houdt rekening met de wensen bevolking34,7
Werkt goed samen met bewoners31,6
Is er voor je als het er echt om gaat55,9
Is benaderbaar46,3
Informeert de burgers29,6
Bestrijd succesvol de criminaliteit23,4
Zal het uiterste doen om je te helpen56,8
Vertrouwen in politie - schaalscoreSchaalscore (0 - 10)6,5
Politie als crimefighter - schaalscore5,4
Wederkerigheid politie - schaalscore5,5
Communicatie politie - schaalscore5,6
BuurtTotale functioneren - tevreden% 27,1
Totale functioneren - neutraal17,8
Totale functioneren - ontevreden7,2
Totale functioneren - geen oordeel47,9
Oordeel optreden politieBiedt burgers in buurt bescherming% '(helemaal) eens'46,3
Heeft hier contact met buurtbewoners25,2
Reageert op problemen hier in buurt42,8
De politie doet in deze buurt haar best43,8
De politie pakt buurtzaken efficiënt aan24,4
Ze bekeuren hier te weinig29,2
De politie neemt je serieus47,2
Optreden politie - schaalscoreSchaalscore (0 - 10)5,6
Oordeel beschikbaarheid politieJe ziet politie te weinig in de buurt% '(helemaal) eens'47,8
Komt hier te weinig uit auto40,6
Is hier te weinig aanspreekbaar33,5
Heeft te weinig tijd voor allerlei zaken29,9
Komt niet snel als je ze roept16,1
Beschikbaarheid politie - schaalscoreSchaalscore (0 - 10)4,5
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019