Personen met bijstand; persoonskenmerken
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Migratieachtergrond: NederlandMigratieachtergrond: niet-westers
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 oktober*2018 oktober*
Personen met een bijstandsuitkeringTotaal aantal personenaantal176 000262 000
Tot de AOW-leeftijd170 000224 000
Vanaf AOW-leeftijd6 60038 000
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-1-2019