Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.1995199719992001200320052007200920112013
Museaaantal744942902873828775773810788799
BedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengstenmln euro293284357407475525604704821878
Directe opbrengstenTotaal directe opbrengsten9191110116127142167196245295
PubliekinkomstenTotaal publieksinkomsten4851546164728295128161
Sponsorinkomsten8888101115191521
Overige inkomstenTotaal overige inkomsten3532484753597082101113
Indirecte opbrengstenTotaal indirecte opbrengsten202193246291347380436508576584
Subsidies overheidTotaal subsidies overheid191180225264313346384440471488
RijkTotaal rijkssubsidies9582102140168186213231237242
Min. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen........183199
Overige ministeries........5443
Provincie15211716222834415144
Gemeente8177102104115126132164179200
Loonsubsidies/afdrachtskortingen..44865432
Overige subsidies en bijdragenTotaal overige subsidies/bijdragen111321273434526710596
Publieke middelenTotaal publieke middelen........4310
Europese projecten........67
Overige publieke middelen........372
Private middelen........6286
BedrijfskostenTotale bedrijfskosten290283370414502562687702856882
ArbeidskostenTotaal arbeidskosten140147183199227246268304359361
HuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten4740517997105122145167196
Afschrijvingen13141519242325293538
Aankoop museumstukken782416344792242840
Andere kostenTotaal andere kosten837497101120141180199267246
Bedrijfsresultaat31-13-7-27-37-832-35-4
Financieel resultaat-4-3-4-5-5-303-1-3
Saldo reserves/voorzieningen...77671321
Saldo bijzonder baten/lasten........01
Eind resultaat-1-2-17-5-25-34-7618-35-4
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-1-2019