Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken
  
Verwissel X-as en legenda