Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2016 1e kwartaal*2016 2e kwartaal*2016 3e kwartaal*2016 4e kwartaal*2016*2017 1e kwartaal*2017 2e kwartaal*2017 3e kwartaal*2017 4e kwartaal*2017*
Totaal sociale uitkeringenTotaal uitkeringen in geld en naturamln euro35 95640 35235 85436 107148 26936 57740 93636 77136 512150 796
Totaal wettelijke sociale uitkeringenWett. soc. uitkeringen in geld en natura27 00930 92526 82627 287112 04727 46131 14227 54627 735113 884
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)          
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)....4 534....4 337
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)....3 880....4 393
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)....150....136
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)....1 128....1 131
Werkloosheidswet (WW)....5 922....5 370
Ziektewet (ZW-vangnet)....1 646....1 641
Ziektewet (ZW)          
Algemene Ouderdomswet (AOW)....36 941....37 411
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)....416....393
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)          
Zorgverzekeringswet (ZVW)....39 553....40 888
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)....109....0
Wet Langdurige Zorg (WLZ)....17 768....18 184
Totaal voorzieningenVoorzieningen in geld en natura8 9479 4279 0288 82036 2229 1169 7949 2258 77736 912
Uitkeringen oorlogsslachtoffers....258.....
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)....3 090.....
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)....301.....
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)....3 310.....
Studiebeurzen....579.....
Premies koopwoningen....6.....
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)....6 107.....
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)....239.....
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)          
Toeslagenwet (TW)....783.....
Zorgtoeslag....4 204.....
MKOB/Tegemoetkoming AOW....1.....
Kindgebonden budget....1 908.....
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)          
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)....5 281.....
Huurtoeslag....3 339.....
OV-jaarkaart studerenden....86.....
Rechtsbijstand....384.....
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen....444.....
Kinderopvang....1 981.....
Leerlingenvervoer....191.....
Bejaardenoorden          
Reïntegratiefonds (REA)          
Bijdragen asielzoekers en minderheden....153.....
Re-integratie....170.....
Overig....3 407.....
Sociale uitkeringen in geldTotaal sociale uitkeringen in geld17 86522 12118 12417 98076 09018 13422 30218 49417 79776 727
Wettelijk sociale uitkeringen in geldTotaal wettelijke sociale uitk. in geld12 85416 53112 92112 96355 26913 02216 42113 16212 91055 515
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)          
ArbeidsongeschiktheidsfondsTotaal Arbeidsongeschiktheidsfonds2 0552 7422 1062 1849 0872 1162 8132 2742 1499 352
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)....4 534....4 337
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)....2 801....3 255
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)....150....136
Ziektewet (ZW-vangnet)....474....493
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)....1 128....1 131
WerkhervattingskasTotaal Werkhervattingskas2863853012821 2543083963223141 340
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)....784....858
Ziektewet (ZW-vangnet)....470....482
ArbeidsongeschiktheidskasWet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)          
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)          
Algemeen WerkloosheidsfondsTotaal Algemeen Werkloosheidsfonds1 0261 3309559124 2238981 2228407643 724
Werkloosheidswet (WW)....3 569....3 118
Ziektewet (ZW-vangnet)....654....606
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)          
SectorfondsenTotaal Sectorfondsen6067145094882 3175736884904562 207
Werkloosheidswet (WW)....2 011....1 906
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)....280....267
Ziektewet (ZW-vangnet)....26....34
Uitvoeringsfonds voor de OverheidTotaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid861149188379871159192385
Werkloosheidswet (WW)....342....346
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)....15....13
Ziektewet (ZW-vangnet)....22....26
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)          
ZiekengeldkassenZiektewet (ZW)          
Algemeen OuderdomsfondsAlgemene Ouderdomswet (AOW)8 53110 9628 6988 75036 9418 77110 8928 8778 87137 411
Algemeen NabestaandenfondsAlgemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)1011219896416931199289393
Algemene KasZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)          
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)161162161161645176176176175703
Algemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)          
Fonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ)21227     
Sociale voorzieningen in geldTotaal sociale voorzieningen in geld5 0115 5905 2035 01720 8215 1125 8815 3324 88721 212
Uitkeringen oorlogsslachtoffers....258.....
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)....3 090.....
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)....301.....
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)....3 310.....
Studiebeurzen....579.....
Premies koopwoningen....6.....
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)....5 624.....
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)....239.....
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)          
Toeslagenwet (TW)....783.....
Zorgtoeslag....4 204.....
MKOB/Tegemoetkoming AOW....1.....
Kindgebonden budget....1 908.....
Overig....518.....
Sociale uitkeringen in naturaTotaal sociale uitkeringen in natura18 09118 23117 73018 12772 17918 44318 63418 27718 71574 069
Wettelijk sociale uitkeringen in naturaTotaal wettelijk sociale uitk. in natura14 15514 39413 90514 32456 77814 43914 72114 38414 82558 369
Algemeen ArbeidsongeschiktheidsfondsAlg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)          
Algemene kasZiekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)          
ZorgverzekeringsfondsZorgverzekeringswet (ZVW)9 59510 0759 5089 73038 9089 83210 3109 84710 19640 185
Algemeen Fonds Bijzondere ZiektekostenAlgemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)5922820109     
Fonds Langdurige ZorgWet Langdurige Zorg (WLZ)4 5014 2974 3894 57417 7614 6074 4114 5374 62918 184
Sociale voorzieningen in naturaTotaal sociale voorzieningen in natura3 9363 8373 8253 80315 4014 0043 9133 8933 89015 700
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)....483.....
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)          
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)....5 281.....
Huurtoeslag....3 339.....
OV-jaarkaart studerenden....86.....
Rechtsbijstand....384.....
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen....444.....
Kinderopvang....1 981.....
Leerlingenvervoer....191.....
Bejaardenoorden          
Reïntegratiefonds (REA)          
Bijdragen asielzoekers en minderheden....153.....
Re-integratie....170.....
Overig....2 889.....
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 16-2-2019