Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016
Regio'sPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.AmsterdamGraft-De RijpRoggel en NeerUitgeest
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.201320142015201320142015201320142015201320142015
HeffingenTotaal heffingen1 000 euro602 298595 538586 3802 4542 671    4 4284 5834 796
BelastingenTotaal belastingen374 787373 796377 3989601 058    1 9572 1892 491
Onroerende zaakbelasting gebruikers43 65641 51241 51289125    196235233
Onroerende zaakbelasting eigenaren116 861116 953116 953803853    1 6761 8722 166
Hondenbelasting1 7511 7511 75100    383848
Toeristenbelasting36 98540 52637 0234858    242424
Reclamebelasting5 8643 5374 12300    000
Baatbelasting00000    000
Forensenbelasting0001721    666
Parkeerbelasting162 009162 150168 25400    000
Precariobelasting6 6666 9647 37900    111111
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen99540340322    633
RetributiesTotaal retributies227 511221 742208 9821 4951 613    2 4712 3942 305
Rioolheffing (gecombineerd)65 37765 15365 153582603    811851880
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.00 00    00 
Rioolheffing grond- en hemelwater00 00    00 
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing112 700107 60392 650520545    1 1861 1801 062
Begraafplaatsrechten3 7703 9654 0015254    588
Bouwvergunningen25 12625 09027 903210300    264150150
Secretarieleges burgerzaken15 22714 71313 747129108    204204204
Marktgelden5 3115 2185 52822    111
Heffingen euro per inwonerTotaal heffingen euro per inwonereuro/inwoner753735713382415    339347361
BelastingenTotaal belastingen469461459149164    150166187
Onroerende zaakbelasting gebruikers5551511419    151818
Onroerende zaakbelasting eigenaren146144142125132    128142163
Hondenbelasting22200    334
Toeristenbelasting46504589    222
Reclamebelasting74500    000
Baatbelasting00000    000
Forensenbelasting00033    000
Parkeerbelasting20320020500    000
Precariobelasting89900    111
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen10000    000
RetributiesTotaal retributies285274254233250    189181173
Rioolheffing (gecombineerd)8280799194    626466
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.00 00    00 
Rioolheffing grond- en hemelwater00 00    00 
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing1411331138185    918980
Begraafplaatsrechten55588    011
Bouwvergunningen3131343347    201111
Secretarieleges burgerzaken1918172017    161515
Marktgelden76700    000
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2019