Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2017**
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.EnergiedragersPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal energiedragersTotaal kool en koolproductenSteenkoolbrikettenSmeermiddelenBitumenZonnewarmteZonnestroomAardwarmteOmgevingsenergieTotaal biomassa
EnergieaanbodTotaal aanbod (TPES)PJ3 137,0383,0 4,9-3,91,17,93,07,5124,0
Winning1 776,0    1,17,93,07,5177,0
Invoer10 472,6394,1 77,619,2    19,8
Uitvoer8 498,48,0 66,023,1    68,7
Invoersaldo1 974,0386,0 12,0-4,0    -49,0
Bunkering655,9  4,7      
Voorraadmutatie42,6-3,2 -2,00,0    -4,0
Statistische verschillen-13,6        0,1
Totaal energieverbruik3 150,6383,0 4,9-3,91,17,93,07,5123,9
EnergieomzettingInzet energie voor omzettingTotaal inzet4 882,4464,7 1,70,2 7,9  94,7
Inzet elektriciteit/WKK-omzetting1 006,7283,8    7,9  73,6
Inzet andere omzetting3 875,8180,9 1,70,2    21,1
Productie energie uit omzettingTotaal productie4 355,5111,9 3,39,1     
Productie elektriciteit/WKK-omzetting605,0         
Productie andere omzetting3 750,6111,9 3,39,1     
Saldo inzet-productie energieTotaal saldo energieomzetting526,9352,8 -1,6-9,0 7,9  94,7
Saldo elektriciteit/WKK-omzetting401,7283,8    7,9  73,6
Saldo andere omzetting125,269,0 -1,6-9,0    21,1
Eigen verbruik energiesectorTotaal170,47,8  0,0.....
Olie- en gaswinning34,0    .....
Cokesfabrieken8,17,8   .....
Raffinaderijen123,3   0,0.....
Totaal energiebedrijven5,0.   .....
Verliezen bij distributie23,6         
Finaal verbruikTotaal finaal verbruik2 429,622,4 6,55,01,1 3,07,529,2
Finaal energieverbruikTotaal1 869,122,2   1,1 3,07,529,2
Nijverheid (exclusief de energiesector)Totaal573,922,0   . ..4,8
IJzer- en staalindustrie40,2    . ...
Chemie en farmaceutische industrie304,8.   . ..0,3
Non-ferrometalenindustrie11,3    . ...
Bouwmaterialenindustrie25,21,8   . ..0,6
Transportmiddelenindustrie4,4    . ...
Metaalproducten en machine-industrie23,0.   . ...
Delfstoffenwinning (geen olie en gas)5,00,2   . ...
Voedings- en genotmiddelenindustrie88,91,3   . ..1,1
Papier- en grafische industrie24,8    . ..1,5
Houtindustrie2,1    . ..0,9
Bouwnijverheid26,30,1   . ..0,2
Textiel-, kleding- en lederindustrie4,1.   . ...
Onbekend13,80,7   . ..0,2
VervoerTotaal446,9        .
Binnenlandse luchtvaart0,4        .
Wegverkeer427,0        .
Railverkeer6,8        .
Pijpleidingen         .
Binnenlandse scheepvaart12,7        .
Onbekend         .
Overige afnemersTotaal848,30,1   1,1 3,07,524,4
Diensten, afval, water en reparatie284,00,1   0,2 .4,61,7
Woningen406,00,0   0,9 .2,519,5
Landbouw148,6    . 3,00,33,3
Visserij6,5        .
Onbekend3,2    . ...
Niet-energetisch gebruikTotaal560,50,2 6,55,0     
Nijverheid (exclusief de energiesector)556,20,2 2,25,0     
Waarvan chemie en petrochemie547,4. 0,0      
Vervoer2,8  2,8      
Overige afnemers1,6  1,5      
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-2-2019