Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Invoerwaarde
Landen(groepen)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Iran (Islamitische Republiek)
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20112012 20132014201520162017
SITCPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.1 000 euro
Totaal goederen445 45196 85332 75322 46530 713251 610590 873
0 Voeding en levende dieren21 64520 05017 95716 31718 81218 51813 157
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bed..........
001 Levende dieren, m.u.v. dieren bed..........
01 Vlees en vleesproducten....01.
011 Vlees van runderen, vers, gekoeld..........
012 Ander vlees en eetbare slachtafva..........
016 Vlees en eetbare slachtafvallen, ..........
017 Bereidingen en conserven van vlee.......01.
02 Zuivelproducten en eieren...0..0
022 Melk, room en melkprodukten, m.u.......0..0
023 Boter en ander melkvet.......
024 Kaas en wrongel......0
025 Vogeleieren; ovoalbumine.......
03 Vis, schaal- en weekdieren en ber...6...00.
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren....0..
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten.......
036 Schaal- en weekdieren; vers, geko...6...0..
037 Bereidingen van vis, schaal- en w........0.
04 Granen en graanproducten871254786105102109
041 Tarwe en mengkoren; niet gemalen3.1001.
042 Rijst0.0.000
043 Gerst; niet gemalen2431.61
044 Maïs (m.u.v. suikermaïs), niet ge.......0..
045 Andere granen; niet gemalen.....0..
046 Meel en bloem van tarwe of van me...10...00
047 Meel en bloem van andere granen041..33
048 Graanpreparaten, m.i.v. vruchteme...81117428510593105
05 Groenten en fruit20 38919 03916 71015 09217 10916 75110 584
054 Groenten en wortels, vers, gekoel...83922796727969
056 Groenten en wortels; bereid of ve...261454441393449433324
057 Fruit; vers of gedroogd19 43018 02415 72114 10615 91915 7339 437
058 Bereidingen en conserven van frui...83122951088014690
059 Ongegiste groente- en vruchtesapp...530347426389589360665
06 Suiker en suikerwerken, honing23261330343148
061 Suiker, melasse en honing6120321219
062 Suikerwerk16141328331929
07 Koffie, thee, cacao, specerijen e...1 0948121 1369841 4811 5602 308
071 Koffie.0....0
072 Cacao....0.30
073 Chocolade en bereidingen met cacao413..0.69
074 Thee en maté1 0777891 11593329021603
075 Specerijen13921521 1911 5391 607
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr......680..
081 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gr......680..
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.464850568273109
091 Margarine en spijsvetten....0..
098 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.464850568273109
1 Dranken en tabak26713578
11 Dranken26713578
111 Alcoholvrije dranken n.a.g.24513578
112 Alcoholhoudende dranken023.0.0
12 Tabak en tabaksfabrikaten....0.0
121 Onbewerkte tabak; tabaksafvallen....0.0
122 Tabaksfabrikaten (ook indien taba.......0..
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv...17 881.1 3761 5085 8828 2056 348
21 Ongelooide huiden en vellen.......
211 Ongelooide huiden en vellen.......
212 Ruwe pelterijen.......
22 Oliehoudende zaden en vruchten2..29724551
222 Oliehoudende zaden voor fijne oliën2..27591216
223 Oliehoudende zaden voor andere oliën..62133336
23 Ruwe, synthetische en geregenereb.......0..
231 Natuurlijke rubber, balata, gutta..........
232 Synthetische rubber en afval....0..
24 Kurk en hout31.00124
244 Ruwe natuurkurk en afval (m.i.v. ..........
245 Brandhout (m.u.v. houtafval) en h...31.0012.
246 Hout in plakjes, spanen e.d. en a..........
247 Ruw hout.......
248 Hout, enkel bewerkt...0..4
25 Papierstof en papierafval....0..
251 Papierstof en papierafval....0..
26 Textielvezels, textielafval en lo...111.000
261 Zijde.......
263 Katoen..0.0..
264 Jute en andere bastvezels, n.e.g...........
265 Andere plantaardige textielvezels..........
266 Synthetische textielvezels....00.
267 Kunstmatige textielvezels en afva.....0....
268 Wol en fijn en grof haar (m.i.v. ..........
269 Oude kleren e.d.; lompen en vodden11..000
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe m...912562886282191 2721 249
272 Natuurlijke meststoffen.......
273 Steen, zand en grind8624028862821928068
274 Zwavel en ijzerpyriet, niet gebrand.......
277 Natuurlijke slijpmiddelen, n.a.g..000100
278 Andere ruwe mineralen5160009921 182
28 Metaalertsen en metaalafvallen17 76810 4977352865 0595 3723 676
281 IJzererts...00..
282 Schroot, m.i.v. afvalingots, van ...11 5399 929293.67246131
283 Kopererts en concentraten daarvan.......0..
284 Nikkelerts, nikkelmatte, nikkelox..........
285 Aluminiumerts en aluminiumoxyde....00.
286 Uraniumerts en thoriumerts en con..........
287 Andere ertsen van non-ferrometalen5 419.4422854 9925 0202 690
288 Resten van non-ferrometalen535...0106855
289 Ertsen van edele metalen275......
29 Andere ruwe dierlijke en plantaar...15133455665321 5041 367
291 Ruwe dierlijke producten n.a.g.0.62..0.
292 Ruwe plantaardige producten n.a.g.15132825665321 5041 367
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel...345 82729 699.00218 675561 521
32 Steenkool, cokes en briketten....0..
321 Steenkool (m.u.v. geagglomereerde.......0..
322 Geagglomereerde steenkool, bruink..........
325 Cokes en halfcokes, retortenkool.......
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten345 82729 699.00218 675561 520
333 Ruwe olie en ruwe olie uit bitumi...340 80829 699..0218 491561 204
334 Geraffineerde producten van aardolie...0010
335 Residuen van aardoliën.......
34 Aardgas en industriegas....001
342 Propaan en butaan, in vloeibare vorm....0..
343 Aardgas.......
344 Gasvormige koolwaterstoffen n.a.g......01
345 Steenkoolgas, watergas, generator..........
35 Elektrische energie.......
351 Elektrische energie.......
4 Dierlijke en plantaardige oliën en...0..10.0
41 Dierlijke oliën en vetten....0..
411 Dierlijke oliën en vetten....0..
42 Plantaardige oliën en vetten...10.0
421 Plantaardige fijne oliën en vetten...10.0
422 Andere plantaardige oliën en vetten....0.0
43 Was; mengsels en bereidingen van ...0...0..
431 Bereide oliën en vetten; was; men...0...0..
5 Chemische producten48 21126 2626171842032 527
51 Organische chemische producten47 548.000890
511 Koolwaterstoffen n.a.g.....0..
512 Alcoholen, fenolen en derivaten47 532...0..
513 Carbonzuren16.0.0..
514 Verbindingen met stikstofhoudende...0...0..
515 Organische verbindingen van niet-.......089.
516 Andere organische chemische produ......00..
52 Anorganische chemische producten93.31.0..
522 Anorganische chemische elementen.......0..
523 Metaalzouten en peroxozouten van .......0..
524 Andere anorganische chemische pro...93.31.0..
525 Radio-actief en aanverwant materiaal.......
53 Kleur-, looi- en verfstoffen..0.0..
531 Synthetische organische kleurstof.......0..
532 Extracten voor het verven en het .......0..
533 Pigmenten, verven, vernissen en d.....0.0..
54 Medicinale en farmaceutische prod...3861.1100.
541 Medicinale en farmaceutische prod...386..00..
542 Geneesmiddelen (m.i.v. veterinair....1.1100.
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze...612627498161405
551 Etherische oliën en reukstoffen30222032654734
553 Parfumerieën en kosmetische artik...74717151429
554 Zeep, onderhouds- en reinigingsmi...250..00341
56 Kunstmatige meststoffen.....471 033
562 Kunstmatige meststoffen.....471 033
57 Kunststof in primaire vormen118.08021 085
571 Polymeren van ethyleen, in primai...83..8011 083
572 Polymeren van styreen, in primair.......0.1
573 Polymeren van vinylchloride of va...35...0.0
574 Polyacetalen, andere polyethers e.......0.0
575 Andere kunststof, in primaire vor...0.0.0.0
579 Resten en afval van kunststof....0..
58 Werken van kunststof n.a.g.1213010
581 Buizen, slangen en hulpstukken va....0..0.0
582 Platen, vellen, foliën, stroken e..........
583 Monofilament alsmede staven en pr..........
59 Andere chemische producten311.244
591 Ontsmettingsmiddelen; insektendod.......0..
592 Zetmeel, inuline en tarwegluten; ...311.243
593 Springstoffen en pyrotechnische a..........
597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr...0...0..
598 Andere chemische produkten n.a.g......02
599 Afvallen van de chemische of aanv..........
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangsc...10 2398 57812 1213 4054 9733 6775 119
61 Leder en -waren, bereide pelterijen0.3.0..
611 Leder..3.0..
612 Lederwaren n.a.g.; zadel- en tuig...0.0.0..
613 Bereide pelterijen, (m.u.v. bontw..........
62 Rubberwaren n.a.g....100.
621 Rubber in deegvorm, in platen, st.......0..
625 Buitenbanden en binnenbanden van .......0..
629 Werken van rubber n.a.g....100.
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen...2035
633 Kurkwaren.......
634 Fineer-, duplex-, triplex- en mul..........
635 Houtwaren, behalve meubelen...2035
64 Papier, karton en artikelen daarvan00421141
641 Papier en karton0.000..
642 Artikelen van papier of karton00421141
65 Garens, weefsels e.d.206502.137121107102
651 Garens...1..0
652 Weefsels van katoen...0...
653 Weefsels vervaardigd van syntheti.......000
654 Andere weefsels......0
655 Brei- en haakwerk, n.a.g......0.
656 Tule, kant, borduurwerk, lint, pa...00.....
657 Speciale garens en speciale weefs...004.10.
658 Geconfectioneerde artikelen, gehe...0021846
659 Vloerbedekking (w.o. linoleum e.d...205502.13511210296
66 Fabrikaten van niet-metaalhoudend...278552.234395483397
661 Kalk (w.o. voor bemesting), cemen...262382188312222
662 Bouwmaterialen van klei of van vu...1...121648
663 Werken van minerale stoffen, n.a....076.224267273313
664 Glas4431.1.00
665 Glaswerk30.00136
666 Huishoudelijk aardewerk20020735133598
667 Edelstenen, halfedelstenen en par...4......
67 IJzer en staal9 5117 30911 0362 8114 2292 8024 371
671 Ruw gietijzer, spiegelijzer, spon...9 2966 0549 5252 8114 2182 8021 618
672 Ingots en dergelijke primaire vor...76..0...
673 Gewalste platte producten van ijz.......0.2 077
674 Gewalste platte producten van ijz..........
675 Gewalste platte producten van gel.......0..
676 Walsdraad, staven en profielen (m...171 254..0.671
677 Spoorstaven en andere bestanddele..........
678 IJzer- en staaldraad..0....
679 Buizen, pijpen en holle profielen...1231..1106
68 Non-ferrometalen.01.0..
681 Zilver en metalen van de platinag..........
682 Koper en koperlegeringen (ruw, st.......0..
683 Nikkel en nikkellegeringen (ruw, .......0..
684 Aluminium en aluminiumlegeringen ....01.0..
685 Lood en loodlegeringen (ruw, stav..........
686 Zink en zinklegeringen (ruw, stav.......0..
687 Tin en tinlegeringen (ruw, staven.......0..
689 Overige onedele non-ferrometalen ....00.0..
69 Metaalwaren n.a.g.244213285219227267243
691 Constructiewerken en afgewerkte d....10181233252
692 Bergingsmiddelen van metaal voor ...19.00027
693 Kabel en draad van metaal (behalv..........
694 Spijkers, schroeven, moeren, bout...196148222149148182139
695 Gereedschap voor handgebruik en v...0..0007
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ...0..0000
697 Keukengerei en huishoudelijke art...11112716112722
699 Metaalwaren, n.a.g.35361942353244
7 Machines en vervoermaterieel1 2761 2796777768942 1161 827
71 Generatoren en motoren001.35071
711 Stoomgeneratoren (stoomketels) en..........
712 Stoomturbines en andere dampturbines..0....
713 Zuigermotoren met vonkontsteking ...000.04.
714 (turbine)straalmotoren; schroeftu.......1502.
716 Elektrische roterende machines0...2..
718 Andere krachtwerktuigen....0.1
72 Gespecialiseerde machines5605515876617581 4901 227
721 Landbouwmachines (behalve tractors)88496461415727849746
722 Tractors..108237.638451
723 Delf- en graafmachines; machines ...463...2..
724 Machines voor de textiel- en de l......01.0
725 Machines voor de papierindustrie.......
726 Machines voor de drukkerij en de ...0...0.1
727 Machines voor de voedingsindustrie61414924326
728 Machines en toestellen n.a.g.24140304
73 Machines voor metaalbewerking271.4905781
731 Gereedschapswerktuigen voor het v...271.4805658
733 Gereedschapswerktuigen voor het n.......0.23
735 Delen en toebehoren voor de machi.......0..
737 Andere machines voor metaalbewerk....0.102.
74 Diverse machines n.a.g.36652.239330
741 Verwarmings- en koelmachines20..218
742 Pompen en elevatoren voor vloeist...04..00.
743 Andere pompen; compressoren, vent....0..010
744 Mechanisch transportmaterieel0..10.0
745 Andere niet elektrische machines.0..36.20
746 Kogel-, rol-, naaldlagers e.d..0..01.
747 Kranen e.d. artikelen voor leidin...139..0..
748 Drijfwerkassen, krukken, kussenbl...0..00.1
749 Niet elektrische delen en onderde...3629.00..
75 Kantoor- en automatische gegevens...30311213
751 Kantoormachines121.0.1
752 Automatische gegevens verwerkende...2101101
759 Onderdelen en toebehoren voor mac...28000011
76 Toestellen voor telecommunicatie ...177438697492
761 Ontvangtoestellen voor televisie....02.
762 Ontvangtoestellen voor radio-omroep....00.
763 Toestellen voor het weergeven en/...30..000
764 Toestellen voor telecommunicatie;...175438697372
77 Elektrische apparaten n.a.g.10381957844718
771 Elektrische krachtwerktuigen, n.a...120.011
772 Materiaal voor het geleiden en is...3401211
773 Artikelen voor stroomverdeling00600.4
774 Elektromedische- en radiologische...1.2527841
775 Apparaten voor huishoudelijk gebruik22793434
776 Elektronenbuizen, transistors en ...2.000.2
778 Elektrische machines, apparaten e...050.0386
78 Voertuigen voor wegvervoer104193..43461
781 Automobielen voor personenvervoer....0..
782 Automobielen voor goederenvervoer.......0.441
783 Overige automobielen.......
784 Delen en onderdelen voor automobi...4193..3320
785 Motorrijwielen, rijwielen met of .......00.
786 Aanhangwagens, containers en ande...100...00.
79 Ander vervoermaterieel230.0.4
791 Spoorwegmaterieel......3
792 Luchtvaartuigen; ruimtevaartuigen...230.0.0
793 Schepen en boten....0..
8 Diverse gefabriceerde goederen36921055136655193315
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sani...324168383127
811 Geprefabriceerde bouwwerken.......
812 Sanitaire artikelen, installaties.......6..
813 Verlichtingstoestellen n.a.g.324168382527
82 Meubelen en toebehoren, artikelen...12517221175
821 Meubelen en toebehoren e.d. art.12517221175
83 Reisartikelen, handtassen e.d.0417111145
831 Reisartikelen, handtassen en derg...0417111145
84 Kleding en toebehoren112111811
841 Heren- en jongenskleding van text....1.0040
842 Dames- en meisjeskleding van text...00210122
843 Heren- en jongenskleding van brei.......01.
844 Dames- en meisjeskleding van brei...0.0.0.1
845 Kleding en kledingtoebehoren van ...0000108
846 Kledingtoebehoren van textielstoffen..00000
848 Kleding en kledingtoebehoren van ....0.0000
85 Schoeisel.5.0020
851 Schoeisel.5.0020
87 Instrumenten en apparaten voor be...111454015412125129
871 Optische instrumenten en apparaten....002
872 Medische instrumenten en apparaten109273315232474
873 Verbruiksmeters en telinstrumenten....0.1
874 Meet-, controle- en analyseinstru...11872910152
88 Apparaten en benodigdheden voor f...37.0010
881 Toestellen voor de fotografie en ..........
882 Produkten voor fotografie en cine...1......
883 Cinematografische films; belicht ...1......
884 Optische elementen en brillen07.000.
885 Uurwerken00.0010
89 Diverse fabrikaten, n.a.g.2224541740824158
891 Wapens en munitie.......
892 Drukwerk178993117
893 Werken van kunstmatige plastische...524444108
894 Kinderwagens, speelgoed, spellen ...1004003
895 Kantoor- en schrijfbenodigdheden...00..0..
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor ...5.013051
897 Juwelen, goud- en zilversmidswerken0.0.0011
898 Muziekinstrumenten; delen en toeb...210291023
899 Gefabriceerde artikelen, n.a.g.19224375100124
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen112771551
91 Goederen vervoerd per post n.a.g........
911 Postpaketten, behalve diamant.......
93 Boordprovisie en benodigdheden vo...112771551
931 Boordprovisie en benodigdheden vo....12771551
94 Complete fabrieksinstallaties.......
941 Complete fabrieksinstallaties.......
96 Niet in circulatie zijnde munten..........
961 Niet in circulatie zijnde munten..........
97 (Niet)-monetair goud.......
971 Niet-monetair goud.......
972 Monetair goud; Gouden munten; Mun..........
Niet elders genoemde goederen........
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2019