Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Invoerwaarde
Landen(groepen)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Letland
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20112012 20132014201520162017
SITCPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.1 000 euro
Totaal goederen572 468604 716582 046489 538366 723461 649542 504
0 Voeding en levende dieren37 27243 26942 25435 49947 71873 62671 136
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...7 5769 7447 3115 0614 1113 4974 587
001 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...7 5769 7447 3115 0614 1113 4974 587
01 Vlees en vleesproducten21 87222 95424 70618 45317 04317 22219 404
011 Vlees van runderen, vers, gekoeld...20 24922 43324 31217 66413 69315 07017 973
012 Ander vlees en eetbare slachtafva...1 4355213947892 4031 6691 358
016 Vlees en eetbare slachtafvallen, ...188...49345013
017 Bereidingen en conserven van vlee.......4543460
02 Zuivelproducten en eieren6 6957 1158 2126 68011 9788 78310 410
022 Melk, room en melkprodukten, m.u....4 1813 7123 0233 0324 0072 472984
023 Boter en ander melkvet384.4296009535971 799
024 Kaas en wrongel2 1303 4034 7603 0496 8525 6747 574
025 Vogeleieren; ovoalbumine....1654052
03 Vis, schaal- en weekdieren en ber...2588162276802281 255
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren...21546990574
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten....5128
036 Schaal- en weekdieren; vers, geko.......6150129
037 Bereidingen van vis, schaal- en w...2588161214576543
04 Granen en graanproducten7312 3296642 6258 91736 08723 203
041 Tarwe en mengkoren; niet gemalen7312 3186242 5768 54429 73521 897
042 Rijst....11411
043 Gerst; niet gemalen....22728
044 Maïs (m.u.v. suikermaïs), niet ge.......326 02041
045 Andere granen; niet gemalen..11..421473
046 Meel en bloem van tarwe of van me.......361937
047 Meel en bloem van andere granen...05338
048 Graanpreparaten, m.i.v. vruchteme.....4048264279678
05 Groenten en fruit3163601 0641 0241 8611 1782 641
054 Groenten en wortels, vers, gekoel...1302568468179678
056 Groenten en wortels; bereid of ve...0...1597955
057 Fruit; vers of gedroogd3133311 0399569968021 736
058 Bereidingen en conserven van frui...20..1237896
059 Ongegiste groente- en vruchtesapp.......1143976
06 Suiker en suikerwerken, honing1628129015858115
061 Suiker, melasse en honing...01215087
062 Suikerwerk1628129.37728
07 Koffie, thee, cacao, specerijen e...2..1 349794301251
071 Koffie...1 3385889852
072 Cacao....10593
073 Chocolade en bereidingen met cacao....7857134
074 Thee en maté....989
075 Specerijen2..111088053
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr....50146791 8055 3538 732
081 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gr....50146791 8055 3538 732
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.53.72371919538
091 Margarine en spijsvetten....822
098 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.53.72362917536
1 Dranken en tabak1 2571 6151 2501 9122 0474 2727 734
11 Dranken1 2571 6151 2501 9122 0194 2657 733
111 Alcoholvrije dranken n.a.g.43315023.13683242
112 Alcoholhoudende dranken8251 4651 2271 9121 8834 1827 492
12 Tabak en tabaksfabrikaten...02871
121 Onbewerkte tabak; tabaksafvallen....420
122 Tabaksfabrikaten (ook indien taba......02451
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv...62 82952 50565 86160 42986 39075 81390 804
21 Ongelooide huiden en vellen..9221 003784824125
211 Ongelooide huiden en vellen..9221 003784824125
212 Ruwe pelterijen....1.0
22 Oliehoudende zaden en vruchten1 3925 20714 12012 00244 01772524
222 Oliehoudende zaden voor fijne oliën1 3925 20714 12012 00242 1033127
223 Oliehoudende zaden voor andere oliën...01 91441497
23 Ruwe, synthetische en geregenereb...311...60211
231 Natuurlijke rubber, balata, gutta.......000
232 Synthetische rubber en afval311...60111
24 Kurk en hout56 13343 08646 71644 04438 48948 24255 140
244 Ruwe natuurkurk en afval (m.i.v. .......001
245 Brandhout (m.u.v. houtafval) en h....10718210214576271
246 Hout in plakjes, spanen e.d. en a...6 892571.1083774065 977
247 Ruw hout3 0401 6852 1287182 1193 3063 811
248 Hout, enkel bewerkt46 20140 72444 40643 11635 84844 45445 079
25 Papierstof en papierafval....352365344
251 Papierstof en papierafval....352365344
26 Textielvezels, textielafval en lo...78..12744150
261 Zijde.......
263 Katoen....12715
264 Jute en andere bastvezels, n.e.g........0.1
265 Andere plantaardige textielvezels.......565
266 Synthetische textielvezels....1700
267 Kunstmatige textielvezels en afva........00
268 Wol en fijn en grof haar (m.i.v. .......101
269 Oude kleren e.d.; lompen en vodden78..1247828
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe m...5692 1982 1361 2455051 412617
272 Natuurlijke meststoffen5522 1982 1361 2451231 277531
273 Steen, zand en grind18...2527753
274 Zwavel en ijzerpyriet, niet gebrand....300
277 Natuurlijke slijpmiddelen, n.a.g..0..1070
278 Andere ruwe mineralen....1185234
28 Metaalertsen en metaalafvallen3 2089803981 37858320 81031 999
281 IJzererts....620 62131 614
282 Schroot, m.i.v. afvalingots, van ...1 9418222971 3782934121
283 Kopererts en concentraten daarvan.......2.0
284 Nikkelerts, nikkelmatte, nikkelox.......0..
285 Aluminiumerts en aluminiumoxyde....931
286 Uraniumerts en thoriumerts en con..........
287 Andere ertsen van non-ferrometalen....3540
288 Resten van non-ferrometalen1 268158101.238141363
289 Ertsen van edele metalen....000
29 Andere ruwe dierlijke en plantaar...1 1361 0351 5687451 5264 0441 995
291 Ruwe dierlijke producten n.a.g.....2125057
292 Ruwe plantaardige producten n.a.g.1 1361 0351 5687451 3153 9941 938
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel...404 626426 806391 437279 94778 469152 268155 691
32 Steenkool, cokes en briketten6 0635 5143 94146 43341 11647 07387 756
321 Steenkool (m.u.v. geagglomereerde......41 94435 56242 09680 243
322 Geagglomereerde steenkool, bruink...6 0635 5143 9414 4895 5454 9767 512
325 Cokes en halfcokes, retortenkool....800
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten398 562421 291387 495233 51337 259105 19267 933
333 Ruwe olie en ruwe olie uit bitumi.......2105 488
334 Geraffineerde producten van aardolie398 560421 291369 662233 51337 04175 27945 617
335 Residuen van aardoliën.......
34 Aardgas en industriegas010.9043
342 Propaan en butaan, in vloeibare vorm010.7901
343 Aardgas....5..
344 Gasvormige koolwaterstoffen n.a.g.....341
345 Steenkoolgas, watergas, generator.......300
35 Elektrische energie....5..
351 Elektrische energie....5..
4 Dierlijke en plantaardige oliën en.....31701892 7913 013
41 Dierlijke oliën en vetten....38234
411 Dierlijke oliën en vetten....38234
42 Plantaardige oliën en vetten...708464122
421 Plantaardige fijne oliën en vetten...70542541
422 Andere plantaardige oliën en vetten....304080
43 Was; mengsels en bereidingen van .....31.672 7242 857
431 Bereide oliën en vetten; was; men.....31.672 7242 857
5 Chemische producten5 0489 0943 4336 73828 51118 14265 330
51 Organische chemische producten1612121271 22217 4477 20726 994
511 Koolwaterstoffen n.a.g.01..1 968..
512 Alcoholen, fenolen en derivaten.30.513276626
513 Carbonzuren300122012295107
514 Verbindingen met stikstofhoudende...162071869214 668..
515 Organische verbindingen van niet-...75.985107226575
516 Andere organische chemische produ...40...1032 237132
52 Anorganische chemische producten.11.31329307820
522 Anorganische chemische elementen....11..142188535
523 Metaalzouten en peroxozouten van ......31149..
524 Andere anorganische chemische pro...0...18115
525 Radio-actief en aanverwant materiaal....20193
53 Kleur-, looi- en verfstoffen.1834996211 8491 523
531 Synthetische organische kleurstof.......48482542
532 Extracten voor het verven en het .......321
533 Pigmenten, verven, vernissen en d....1834995691 366980
54 Medicinale en farmaceutische prod....4 5851 5301 2054 0243 3404 561
541 Medicinale en farmaceutische prod...842321532681 342225229
542 Geneesmiddelen (m.i.v. veterinair....4 3531 3779362 6833 1144 333
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze...43701963241 0091 1561 333
551 Etherische oliën en reukstoffen.0.1331322
553 Parfumerieën en kosmetische artik...1451962917331 0871 222
554 Zeep, onderhouds- en reinigingsmi...42251322435789
56 Kunstmatige meststoffen...126781 2966 288
562 Kunstmatige meststoffen...126781 2966 288
57 Kunststof in primaire vormen7274213572771 0579921 020
571 Polymeren van ethyleen, in primai...666354277142545257181
572 Polymeren van styreen, in primair.......38329
573 Polymeren van vinylchloride of va.......35165
574 Polyacetalen, andere polyethers e...5447112182282113
575 Andere kunststof, in primaire vor...774914315.601
579 Resten en afval van kunststof.1329.413890
58 Werken van kunststof n.a.g..734941321 7031 0931 334
581 Buizen, slangen en hulpstukken va....5240112220664129
582 Platen, vellen, foliën, stroken e..........
583 Monofilament alsmede staven en pr....2..1001419
59 Andere chemische producten.3 7046943 4361 64390221 456
591 Ontsmettingsmiddelen; insektendod....13010010016121
592 Zetmeel, inuline en tarwegluten; ...659508626371043281 648
593 Springstoffen en pyrotechnische a.......920
597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr...15245592222845
598 Andere chemische produkten n.a.g.14....52819 642
599 Afvallen van de chemische of aanv.......64600
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangsc...40 20140 20031 40945 99051 40172 35177 290
61 Leder en -waren, bereide pelterijen0..043924
611 Leder....812
612 Lederwaren n.a.g.; zadel- en tuig...0..034722
613 Bereide pelterijen, (m.u.v. bontw.......100
62 Rubberwaren n.a.g.7571 8837507512 3433 1402 932
621 Rubber in deegvorm, in platen, st...7084723133
625 Buitenbanden en binnenbanden van ...5231 6314775021 7532 8962 542
629 Werken van rubber n.a.g.227251266245518213357
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen25 63928 47126 89936 24829 16738 78242 003
633 Kurkwaren.0..231
634 Fineer-, duplex-, triplex- en mul...20 28221 90717 33723 44220 78628 91431 108
635 Houtwaren, behalve meubelen5 3576 5649 56112 8078 3809 86610 893
64 Papier, karton en artikelen daarvan10411323273 6181 9572 147
641 Papier en karton9831942 8331 3821 685
642 Artikelen van papier of karton7821424785575462
65 Garens, weefsels e.d.367167199154982502615
651 Garens.52....131
652 Weefsels van katoen....14413
653 Weefsels vervaardigd van syntheti...6334.01215745
654 Andere weefsels18.89.173.233
655 Brei- en haakwerk, n.a.g.....201613
656 Tule, kant, borduurwerk, lint, pa.......83839
657 Speciale garens en speciale weefs...301892427370
658 Geconfectioneerde artikelen, gehe...255809514625919461
659 Vloerbedekking (w.o. linoleum e.d...0...6079
66 Fabrikaten van niet-metaalhoudend...3081503302751 905879737
661 Kalk (w.o. voor bemesting), cemen....01.3829782
662 Bouwmaterialen van klei of van vu.....46176155321
663 Werken van minerale stoffen, n.a....08013293172323
664 Glas1036428296902421173
665 Glaswerk1886011139491
666 Huishoudelijk aardewerk16000559345
667 Edelstenen, halfedelstenen en par.......602
67 IJzer en staal11 2077 3271 0632 4676 89522 19723 211
671 Ruw gietijzer, spiegelijzer, spon...7 9286 7261741 8895 80319 73622 302
672 Ingots en dergelijke primaire vor.......2327050
673 Gewalste platte producten van ijz...650..5201894282
674 Gewalste platte producten van ijz....2994425269199
675 Gewalste platte producten van gel.......6314078
676 Walsdraad, staven en profielen (m...2 615570752101971 778100
677 Spoorstaven en andere bestanddele.......613
678 IJzer- en staaldraad10.43.49170192
679 Buizen, pijpen en holle profielen...5207304192205
68 Non-ferrometalen1853601782418209221
681 Zilver en metalen van de platinag.......2646
682 Koper en koperlegeringen (ruw, st...1853601681973276
683 Nikkel en nikkellegeringen (ruw, .......22187
684 Aluminium en aluminiumlegeringen ....1..21279110
685 Lood en loodlegeringen (ruw, stav.......14142
686 Zink en zinklegeringen (ruw, stav.......26116
687 Tin en tinlegeringen (ruw, staven.....01100
689 Overige onedele non-ferrometalen ...0...19604
69 Metaalwaren n.a.g.1 6341 7282 1285 9856 0314 6755 400
691 Constructiewerken en afgewerkte d...1 2371 5552 0643 2241 541107229
692 Bergingsmiddelen van metaal voor ...30270660543571175
693 Kabel en draad van metaal (behalv....320622667
694 Spijkers, schroeven, moeren, bout...30147331712489116
695 Gereedschap voor handgebruik en v...8107234131194
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ...1224059724345
697 Keukengerei en huishoudelijke art...900089124222
699 Metaalwaren, n.a.g.3873282 0723 3413 3854 352
7 Machines en vervoermaterieel15 63520 19734 32939 08451 57148 95349 348
71 Generatoren en motoren1712081163374424233 961
711 Stoomgeneratoren (stoomketels) en.......24157
712 Stoomturbines en andere dampturbines....1218
713 Zuigermotoren met vonkontsteking ...822521813271322
714 (turbine)straalmotoren; schroeftu.......221203
716 Elektrische roterende machines658031271103 175
718 Andere krachtwerktuigen83125114317135238187
72 Gespecialiseerde machines3 1544 0307 1003 9545 1567 6558 087
721 Landbouwmachines (behalve tractors)411 2453654776967001 527
722 Tractors90.225267615257
723 Delf- en graafmachines; machines ...255731167412798740877
724 Machines voor de textiel- en de l...10...241243
725 Machines voor de papierindustrie....1 4692 1221 398
726 Machines voor de drukkerij en de ...3..2536333446
727 Machines voor de voedingsindustrie2 6371 9933 0972 4921 5333 3513 223
728 Machines en toestellen n.a.g.117613 44922525382315
73 Machines voor metaalbewerking..0026296192
731 Gereedschapswerktuigen voor het v.......9261122
733 Gereedschapswerktuigen voor het n.......1554
735 Delen en toebehoren voor de machi.....00511054
737 Andere machines voor metaalbewerk.......1031912
74 Diverse machines n.a.g.8006492 1725 1755 4335 0505 921
741 Verwarmings- en koelmachines7384100318622950893
742 Pompen en elevatoren voor vloeist...11313154307145202
743 Andere pompen; compressoren, vent...631371 5583 4382 0686221 868
744 Mechanisch transportmaterieel1492844731 2851 6782 8532 141
745 Andere niet elektrische machines34401816344259471
746 Kogel-, rol-, naaldlagers e.d.6172502559
747 Kranen e.d. artikelen voor leidin...2751701843988
748 Drijfwerkassen, krukken, kussenbl...1958359881127
749 Niet elektrische delen en onderde...6124817772
75 Kantoor- en automatische gegevens...8 2888 7206 78712 77710 95612 05610 763
751 Kantoormachines4 4065 7435 1333 9775 4355 2596 653
752 Automatische gegevens verwerkende...2 8781 8851 0418 7235 3526 4013 459
759 Onderdelen en toebehoren voor mac...1 0041 09261377169396652
76 Toestellen voor telecommunicatie ...56820713 37711 2935 38010 9908 399
761 Ontvangtoestellen voor televisie29237763 831494234499
762 Ontvangtoestellen voor radio-omroep32..3859
763 Toestellen voor het weergeven en/...00..372319
764 Toestellen voor telecommunicatie;...53618212 6017 4624 81010 7297 872
77 Elektrische apparaten n.a.g.7782901 1331 83315 0844 7713 228
771 Elektrische krachtwerktuigen, n.a...26151617189110115
772 Materiaal voor het geleiden en is...1368098143472245312
773 Artikelen voor stroomverdeling6112072067945
774 Elektromedische- en radiologische...5037497651018098
775 Apparaten voor huishoudelijk gebruik251..352173320
776 Elektronenbuizen, transistors en ...40599115171380133
778 Elektrische machines, apparaten e...13014787768513 5943 7042 206
78 Voertuigen voor wegvervoer1 8356 0913 3263 5257 9487 2848 426
781 Automobielen voor personenvervoer8552 3951 7404731 177896810
782 Automobielen voor goederenvervoer...3132519899811 4855681 230
783 Overige automobielen962 627361 4221 8001 266255
784 Delen en onderdelen voor automobi...5388094766432 4863 1885 031
785 Motorrijwielen, rijwielen met of ...148867141123370
786 Aanhangwagens, containers en ande...200..8611 243731
79 Ander vervoermaterieel391318190909627372
791 Spoorwegmaterieel....562923
792 Luchtvaartuigen; ruimtevaartuigen...321309115589208211
793 Schepen en boten7.975264391137
8 Diverse gefabriceerde goederen5 57211 02012 03519 78320 30213 36722 000
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sani...755061 5188 6446 2423067 795
811 Geprefabriceerde bouwwerken745051 5008 6436 0521006 845
812 Sanitaire artikelen, installaties.......667571
813 Verlichtingstoestellen n.a.g.11171124130879
82 Meubelen en toebehoren, artikelen...1 3503 1723 1813 5972 5323 3324 683
821 Meubelen en toebehoren e.d. art.1 3503 1723 1813 5972 5323 3324 683
83 Reisartikelen, handtassen e.d.49145112255262
831 Reisartikelen, handtassen en derg...49145112255262
84 Kleding en toebehoren2 2773 9924 1251 5541 5288501 444
841 Heren- en jongenskleding van text...1 7512 1151 71526029491321
842 Dames- en meisjeskleding van text...8211922536315180116
843 Heren- en jongenskleding van brei...288667502414
844 Dames- en meisjeskleding van brei...1922522227210163124
845 Kleding en kledingtoebehoren van ...406730478194548345569
846 Kledingtoebehoren van textielstoffen45412191045225
848 Kleding en kledingtoebehoren van ...137401 38770411695275
85 Schoeisel413103484120370
851 Schoeisel413103484120370
87 Instrumenten en apparaten voor be...821916533 1952 1002 4132 007
871 Optische instrumenten en apparaten.05951269316
872 Medische instrumenten en apparaten1218173 0791 3831 7691 551
873 Verbruiksmeters en telinstrumenten110.35213
874 Meet-, controle- en analyseinstru...6917241114657530436
88 Apparaten en benodigdheden voor f...3514557274275237128
881 Toestellen voor de fotografie en ...13235322.664510
882 Produkten voor fotografie en cine...572.370..
883 Cinematografische films; belicht .......1..
884 Optische elementen en brillen5617864731
885 Uurwerken1589549645311671
89 Diverse fabrikaten, n.a.g.1 4292 6942 4822 5727 0295 8535 312
891 Wapens en munitie....69536
892 Drukwerk4387547524361 2891 3451 753
893 Werken van kunstmatige plastische...6981 5761 4101 2382 5201 9562 053
894 Kinderwagens, speelgoed, spellen ...13232320937631510
895 Kantoor- en schrijfbenodigdheden...183223175226265247293
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor .......6884
897 Juwelen, goud- en zilversmidswerken.2..35136
898 Muziekinstrumenten; delen en toeb...702150852511162
899 Gefabriceerde artikelen, n.a.g.891151422029941 090525
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen281178512665157
91 Goederen vervoerd per post n.a.g........
911 Postpaketten, behalve diamant.......
93 Boordprovisie en benodigdheden vo...28117110763154
931 Boordprovisie en benodigdheden vo....117110763154
94 Complete fabrieksinstallaties....3..
941 Complete fabrieksinstallaties....3..
96 Niet in circulatie zijnde munten.......000
961 Niet in circulatie zijnde munten.......000
97 (Niet)-monetair goud...841623
971 Niet-monetair goud....1623
972 Monetair goud; Gouden munten; Mun......84...
Niet elders genoemde goederen........
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2019