Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Invoerwaarde
Landen(groepen)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nigeria
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20112012 20132014201520162017
SITCPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.1 000 euro
Totaal goederen2 973 2164 430 1883 754 2443 972 6503 359 2851 241 3001 934 954
0 Voeding en levende dieren292 171224 809285 719316 113372 078369 408313 090
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...0162202
001 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...0162202
01 Vlees en vleesproducten....0..
011 Vlees van runderen, vers, gekoeld.......0..
012 Ander vlees en eetbare slachtafva.......0..
016 Vlees en eetbare slachtafvallen, .......0..
017 Bereidingen en conserven van vlee.......0..
02 Zuivelproducten en eieren024645451
022 Melk, room en melkprodukten, m.u....024645451
023 Boter en ander melkvet....0..
024 Kaas en wrongel.......
025 Vogeleieren; ovoalbumine.......
03 Vis, schaal- en weekdieren en ber...22 25622 13321 51314 84427 26728 55916 099
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren31293728545338
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten1......
036 Schaal- en weekdieren; vers, geko...22 22522 10421 47614 81427 21328 50616 061
037 Bereidingen van vis, schaal- en w......10..
04 Granen en graanproducten1308544
041 Tarwe en mengkoren; niet gemalen....02.
042 Rijst....0..
043 Gerst; niet gemalen.......
044 Maïs (m.u.v. suikermaïs), niet ge.......0..
045 Andere granen; niet gemalen....11.0
046 Meel en bloem van tarwe of van me.....010..
047 Meel en bloem van andere granen01.222.
048 Graanpreparaten, m.i.v. vruchteme...02.5103
05 Groenten en fruit543533552289931776774
054 Groenten en wortels, vers, gekoel...70535863552658504
056 Groenten en wortels; bereid of ve...76574116102681
057 Fruit; vers of gedroogd39742343320936174154
058 Bereidingen en conserven van frui...0020161836
059 Ongegiste groente- en vruchtesapp.....0.20.
06 Suiker en suikerwerken, honing00100.0
061 Suiker, melasse en honing0.100..
062 Suikerwerk00000.0
07 Koffie, thee, cacao, specerijen e...269 353202 132263 628300 886343 767339 409295 974
071 Koffie.20.91303.
072 Cacao265 816199 677262 310299 194341 131336 080294 621
073 Chocolade en bereidingen met cacao..04016
074 Thee en maté0.000.0
075 Specerijen3 5382 4341 3181 6792 6343 0251 347
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr.......0..
081 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gr.......0..
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.1661579102116236
091 Margarine en spijsvetten.000100
098 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.1661579101115236
1 Dranken en tabak1637353819813578
11 Dranken16373538198.78
111 Alcoholvrije dranken n.a.g.1243723455210060
112 Alcoholhoudende dranken4036303646.18
12 Tabak en tabaksfabrikaten..000..
121 Onbewerkte tabak; tabaksafvallen..0.0..
122 Tabaksfabrikaten (ook indien taba......00..
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv...47 77865 68350 13835 11619 4138 0849 659
21 Ongelooide huiden en vellen.......
211 Ongelooide huiden en vellen.......
212 Ruwe pelterijen.......
22 Oliehoudende zaden en vruchten9502 0167 6667 2978 5952 2172 558
222 Oliehoudende zaden voor fijne oliën9502 0127 6577 1958 5842 2122 556
223 Oliehoudende zaden voor andere oliën0491021141
23 Ruwe, synthetische en geregenereb...17 37310 1508 7713 209578926.
231 Natuurlijke rubber, balata, gutta...17 37310 1508 7713 209578926.
232 Synthetische rubber en afval....0..
24 Kurk en hout1 5083 2173 29392349.1 204
244 Ruwe natuurkurk en afval (m.i.v. ..........
245 Brandhout (m.u.v. houtafval) en h...1 5083 2083 29391749.1 204
246 Hout in plakjes, spanen e.d. en a..........
247 Ruw hout....0..
248 Hout, enkel bewerkt.9.60..
25 Papierstof en papierafval....0..
251 Papierstof en papierafval....0..
26 Textielvezels, textielafval en lo...103.34121.
261 Zijde.......
263 Katoen.......
264 Jute en andere bastvezels, n.e.g...........
265 Andere plantaardige textielvezels..........
266 Synthetische textielvezels..138341...
267 Kunstmatige textielvezels en afva..........
268 Wol en fijn en grof haar (m.i.v. ..........
269 Oude kleren e.d.; lompen en vodden103..21.
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe m...11.2011
272 Natuurlijke meststoffen.......
273 Steen, zand en grind.0.2000
274 Zwavel en ijzerpyriet, niet gebrand.......
277 Natuurlijke slijpmiddelen, n.a.g.....0..
278 Andere ruwe mineralen11.0011
28 Metaalertsen en metaalafvallen27 90649 37030 26523 33010 063.4 564
281 IJzererts..0.0..
282 Schroot, m.i.v. afvalingots, van ...4 8944 0032 7563 5583 517.3 988
283 Kopererts en concentraten daarvan.......0..
284 Nikkelerts, nikkelmatte, nikkelox..........
285 Aluminiumerts en aluminiumoxyde....102..
286 Uraniumerts en thoriumerts en con..........
287 Andere ertsen van non-ferrometalen...146..
288 Resten van non-ferrometalen22 97245 27227 50819 7726 3971 896576
289 Ertsen van edele metalen4095..10.
29 Andere ruwe dierlijke en plantaar...3192651412564427
291 Ruwe dierlijke producten n.a.g..009544070
292 Ruwe plantaardige producten n.a.g.31926557224357
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel...2 608 7894 109 6673 394 5083 597 7562 951 261847 3751 600 492
32 Steenkool, cokes en briketten....0..
321 Steenkool (m.u.v. geagglomereerde.......0..
322 Geagglomereerde steenkool, bruink..........
325 Cokes en halfcokes, retortenkool.......
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten2 526 7144 081 1733 350 1333 570 2762 909 317828 1221 579 147
333 Ruwe olie en ruwe olie uit bitumi...2 526 7124 081 1693 348 7753 545 7462 876 086827 6531 493 768
334 Geraffineerde producten van aardolie1381524 53033 23046885 378
335 Residuen van aardoliën.......
34 Aardgas en industriegas82 07528 49444 37527 48041 94419 25321 345
342 Propaan en butaan, in vloeibare vorm82 07528 49418 245.0..
343 Aardgas..26 12927 48041 94419 25321 345
344 Gasvormige koolwaterstoffen n.a.g....00..
345 Steenkoolgas, watergas, generator..........
35 Elektrische energie.......
351 Elektrische energie.......
4 Dierlijke en plantaardige oliën en...29362502 0531 753
41 Dierlijke oliën en vetten....0..
411 Dierlijke oliën en vetten....0..
42 Plantaardige oliën en vetten6362502 0531 753
421 Plantaardige fijne oliën en vetten10..000
422 Andere plantaardige oliën en vetten5362502 0531 753
43 Was; mengsels en bereidingen van ...23...0.0
431 Bereide oliën en vetten; was; men...23...0.0
5 Chemische producten784269324283
51 Organische chemische producten.000102
511 Koolwaterstoffen n.a.g..0..0..
512 Alcoholen, fenolen en derivaten...0100
513 Carbonzuren....0.0
514 Verbindingen met stikstofhoudende.......0..
515 Organische verbindingen van niet-.......0.0
516 Andere organische chemische produ.....000..
52 Anorganische chemische producten.0.12000
522 Anorganische chemische elementen......120.0
523 Metaalzouten en peroxozouten van .......0..
524 Andere anorganische chemische pro....0..0..
525 Radio-actief en aanverwant materiaal......0
53 Kleur-, looi- en verfstoffen..0.0..
531 Synthetische organische kleurstof..........
532 Extracten voor het verven en het .......0..
533 Pigmenten, verven, vernissen en d.....0.0..
54 Medicinale en farmaceutische prod...21.3203
541 Medicinale en farmaceutische prod...0103200
542 Geneesmiddelen (m.i.v. veterinair...21..003
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze...243785.31
551 Etherische oliën en reukstoffen011011.
553 Parfumerieën en kosmetische artik...1213.5.
554 Zeep, onderhouds- en reinigingsmi...0104..25
56 Kunstmatige meststoffen....0..
562 Kunstmatige meststoffen....0..
57 Kunststof in primaire vormen...010233
571 Polymeren van ethyleen, in primai.......0.228
572 Polymeren van styreen, in primair......00..
573 Polymeren van vinylchloride of va..........
574 Polyacetalen, andere polyethers e.......0..
575 Andere kunststof, in primaire vor.......1.0
579 Resten en afval van kunststof....0.6
58 Werken van kunststof n.a.g.1001122
581 Buizen, slangen en hulpstukken va...000001.
582 Platen, vellen, foliën, stroken e..........
583 Monofilament alsmede staven en pr..........
59 Andere chemische producten22022.10
591 Ontsmettingsmiddelen; insektendod.......1..
592 Zetmeel, inuline en tarwegluten; ...2001.08
593 Springstoffen en pyrotechnische a..........
597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr....00.000
598 Andere chemische produkten n.a.g.0....3.
599 Afvallen van de chemische of aanv..........
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangsc...8682 2098784 474157208462
61 Leder en -waren, bereide pelterijen....0..
611 Leder....0..
612 Lederwaren n.a.g.; zadel- en tuig.......0..
613 Bereide pelterijen, (m.u.v. bontw..........
62 Rubberwaren n.a.g.06132975011211
621 Rubber in deegvorm, in platen, st....610297501011
625 Buitenbanden en binnenbanden van .....0.0..
629 Werken van rubber n.a.g.030.0201
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen3.73123
633 Kurkwaren.......
634 Fineer-, duplex-, triplex- en mul.......0..
635 Houtwaren, behalve meubelen3.73123
64 Papier, karton en artikelen daarvan2120320
641 Papier en karton.00.0.0
642 Artikelen van papier of karton2110320
65 Garens, weefsels e.d.2133361670
651 Garens..32..14.
652 Weefsels van katoen00.010.
653 Weefsels vervaardigd van syntheti......0000
654 Andere weefsels.....0.
655 Brei- en haakwerk, n.a.g.....0.0
656 Tule, kant, borduurwerk, lint, pa.......000
657 Speciale garens en speciale weefs...000011.
658 Geconfectioneerde artikelen, gehe...2113311
659 Vloerbedekking (w.o. linoleum e.d....0..0..
66 Fabrikaten van niet-metaalhoudend...14211450
661 Kalk (w.o. voor bemesting), cemen...10...3..
662 Bouwmaterialen van klei of van vu..........
663 Werken van minerale stoffen, n.a.....00.02.
664 Glas...002.
665 Glaswerk3111000
666 Huishoudelijk aardewerk0.0.00.
667 Edelstenen, halfedelstenen en par.......00.
67 IJzer en staal068823 432.491
671 Ruw gietijzer, spiegelijzer, spon......0...
672 Ingots en dergelijke primaire vor.......0..
673 Gewalste platte producten van ijz.......0..
674 Gewalste platte producten van ijz........0.
675 Gewalste platte producten van gel.......0..
676 Walsdraad, staven en profielen (m.....100..
677 Spoorstaven en andere bestanddele..........
678 IJzer- en staaldraad0...0..
679 Buizen, pijpen en holle profielen...068813 4320491
68 Non-ferrometalen8291 482384279.77240
681 Zilver en metalen van de platinag..........
682 Koper en koperlegeringen (ruw, st...149300..0..
683 Nikkel en nikkellegeringen (ruw, .......0..
684 Aluminium en aluminiumlegeringen ...466987..0..
685 Lood en loodlegeringen (ruw, stav..........
686 Zink en zinklegeringen (ruw, stav.......0..
687 Tin en tinlegeringen (ruw, staven.......00.
689 Overige onedele non-ferrometalen ...213195384279.77240
69 Metaalwaren n.a.g.174172254.35146
691 Constructiewerken en afgewerkte d....7.300..
692 Bergingsmiddelen van metaal voor ...3541.59
693 Kabel en draad van metaal (behalv.....06.0.
694 Spijkers, schroeven, moeren, bout...40117.1
695 Gereedschap voor handgebruik en v...8266111972368
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ......0001
697 Keukengerei en huishoudelijke art...1030010
699 Metaalwaren, n.a.g.2429713766
7 Machines en vervoermaterieel22 81827 44022 51918 50615 33813 4147 935
71 Generatoren en motoren11 79715 75413 00512 7514 642219398
711 Stoomgeneratoren (stoomketels) en..........
712 Stoomturbines en andere dampturbines.......
713 Zuigermotoren met vonkontsteking ...16913391358113190211
714 (turbine)straalmotoren; schroeftu...11 53215 24012 84912 3614 328.18
716 Elektrische roterende machines92806614426.
718 Andere krachtwerktuigen5302.181964.
72 Gespecialiseerde machines206832616281 058490727
721 Landbouwmachines (behalve tractors).1.102682
722 Tractors.......
723 Delf- en graafmachines; machines ...14527238532892197621
724 Machines voor de textiel- en de l.....0.0..
725 Machines voor de papierindustrie..055001
726 Machines voor de drukkerij en de ....11.80..
727 Machines voor de voedingsindustrie5743161190.
728 Machines en toestellen n.a.g.4183114725.
73 Machines voor metaalbewerking2040411262
731 Gereedschapswerktuigen voor het v......002.
733 Gereedschapswerktuigen voor het n.......061
735 Delen en toebehoren voor de machi...0...0.6
737 Andere machines voor metaalbewerk...2.4.43255
74 Diverse machines n.a.g.8772 9304 790753636207479
741 Verwarmings- en koelmachines3441923817
742 Pompen en elevatoren voor vloeist...7213231393427194
743 Andere pompen; compressoren, vent...2982 7653 82913374855
744 Mechanisch transportmaterieel26527721321141
745 Andere niet elektrische machines413438311
746 Kogel-, rol-, naaldlagers e.d..000105
747 Kranen e.d. artikelen voor leidin...514149420463
748 Drijfwerkassen, krukken, kussenbl...8558016193225
749 Niet elektrische delen en onderde...22352217154882677
75 Kantoor- en automatische gegevens...3 0303 5671 7379928441 272492
751 Kantoormachines37640743453364223
752 Automatische gegevens verwerkende...405853531507351268336
759 Onderdelen en toebehoren voor mac...2 2492 3061 163439460363134
76 Toestellen voor telecommunicatie ...5 0974 2782 3812 8887 1659 3195 097
761 Ontvangtoestellen voor televisie128147332599416
762 Ontvangtoestellen voor radio-omroep00..0..
763 Toestellen voor het weergeven en/...2011132
764 Toestellen voor telecommunicatie;...4 9674 1302 3482 8637 0659 2765 088
77 Elektrische apparaten n.a.g.488701224202196440277
771 Elektrische krachtwerktuigen, n.a...1303068141638349
772 Materiaal voor het geleiden en is...826238302916
773 Artikelen voor stroomverdeling352751251
774 Elektromedische- en radiologische...414..281612
775 Apparaten voor huishoudelijk gebruik00..000
776 Elektronenbuizen, transistors en ...2681367644293912
778 Elektrische machines, apparaten e...761663810435267187
78 Voertuigen voor wegvervoer5878554714439173
781 Automobielen voor personenvervoer..20.14210141
782 Automobielen voor goederenvervoer....6424.0.0
783 Overige automobielen.......
784 Delen en onderdelen voor automobi...431014157
785 Motorrijwielen, rijwielen met of ...010.0014
786 Aanhangwagens, containers en ande...53..3202320
79 Ander vervoermaterieel1 26450622466501 41631
791 Spoorwegmaterieel.......
792 Luchtvaartuigen; ruimtevaartuigen...35338622315361 34031
793 Schepen en boten91112.1511477.
8 Diverse gefabriceerde goederen5332734175538345741 180
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sani...23.1211.
811 Geprefabriceerde bouwwerken.......
812 Sanitaire artikelen, installaties.......0..
813 Verlichtingstoestellen n.a.g.23.1211.
82 Meubelen en toebehoren, artikelen...500.01.
821 Meubelen en toebehoren e.d. art.500.01.
83 Reisartikelen, handtassen e.d.29011211
831 Reisartikelen, handtassen en derg...29011211
84 Kleding en toebehoren16612810189
841 Heren- en jongenskleding van text...0001010
842 Dames- en meisjeskleding van text...5453341
843 Heren- en jongenskleding van brei...0.0.000
844 Dames- en meisjeskleding van brei....00.000
845 Kleding en kledingtoebehoren van ...91445115
846 Kledingtoebehoren van textielstoffen2111101
848 Kleding en kledingtoebehoren van ......0011
85 Schoeisel54311111
851 Schoeisel54311111
87 Instrumenten en apparaten voor be...2431322714853151781 087
871 Optische instrumenten en apparaten6.141015.28
872 Medische instrumenten en apparaten216329685625
873 Verbruiksmeters en telinstrumenten..010..
874 Meet-, controle- en analyseinstru...2351162244642331221 035
88 Apparaten en benodigdheden voor f...164611040621
881 Toestellen voor de fotografie en ...21..0..
882 Produkten voor fotografie en cine...16260..0..
883 Cinematografische films; belicht ..........
884 Optische elementen en brillen.00.40600
885 Uurwerken.010011
89 Diverse fabrikaten, n.a.g.4868100569937381
891 Wapens en munitie.......
892 Drukwerk28105202464
893 Werken van kunstmatige plastische...21025622
894 Kinderwagens, speelgoed, spellen ...1400211
895 Kantoor- en schrijfbenodigdheden...01160131
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor ...10146172926
897 Juwelen, goud- en zilversmidswerken.111110
898 Muziekinstrumenten; delen en toeb...628141825414
899 Gefabriceerde artikelen, n.a.g.227253328043
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen61232.122422
91 Goederen vervoerd per post n.a.g........
911 Postpaketten, behalve diamant.......
93 Boordprovisie en benodigdheden vo...61232.122422
931 Boordprovisie en benodigdheden vo....232.122422
94 Complete fabrieksinstallaties.......
941 Complete fabrieksinstallaties.......
96 Niet in circulatie zijnde munten..........
961 Niet in circulatie zijnde munten..........
97 (Niet)-monetair goud.......
971 Niet-monetair goud.......
972 Monetair goud; Gouden munten; Mun..........
Niet elders genoemde goederen........
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2019