Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Uitvoerwaarde
Landen(groepen)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Nigeria
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.20112012 20132014201520162017
SITCPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.1 000 euro
Totaal goederen3 823 5672 686 9212 699 8502 634 5412 936 9532 319 9052 505 773
0 Voeding en levende dieren343 408333 211338 336391 893323 616245 556286 058
00 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...0.4717110
001 Levende dieren, m.u.v. dieren bed...0.4717110
01 Vlees en vleesproducten1 5078821 2411 3641 1781 232705
011 Vlees van runderen, vers, gekoeld...901001108414711295
012 Ander vlees en eetbare slachtafva...1 04358275378291248214
016 Vlees en eetbare slachtafvallen, ...4487196395640
017 Bereidingen en conserven van vlee...329716785806701817356
02 Zuivelproducten en eieren190 529130 773160 411167 30795 64646 11595 183
022 Melk, room en melkprodukten, m.u....184 304128 655159 157164 45494 17044 03591 176
023 Boter en ander melkvet5 6651 596701 647711 7553 167
024 Kaas en wrongel.90221164239158231
025 Vogeleieren; ovoalbumine.4319631 0431 166166609
03 Vis, schaal- en weekdieren en ber...93 226142 800112 312152 766148 487143 742133 038
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren93 150142 690112 181152 571148 372143 640132 980
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten23506069113943
036 Schaal- en weekdieren; vers, geko...2833429187439
037 Bereidingen van vis, schaal- en w...2527293518216
04 Granen en graanproducten1953951 0069841 589738463
041 Tarwe en mengkoren; niet gemalen....0.0
042 Rijst1.299922.
043 Gerst; niet gemalen..7800..
044 Maïs (m.u.v. suikermaïs), niet ge....0..00.
045 Andere granen; niet gemalen.....0..
046 Meel en bloem van tarwe of van me...0.21402910.
047 Meel en bloem van andere granen00002.0
048 Graanpreparaten, m.i.v. vruchteme...1943919069351 459706432
05 Groenten en fruit5 5229 44610 54710 89910 1719 2635 930
054 Groenten en wortels, vers, gekoel...1 7352 1812 0042 7302 8582 6712 208
056 Groenten en wortels; bereid of ve...2 1291 5372 2751 7141 8901 9531 313
057 Fruit; vers of gedroogd69173321265694349449
058 Bereidingen en conserven van frui...453534723499518333336
059 Ongegiste groente- en vruchtesapp...1 1375 0215 2245 6914 2123 9571 623
06 Suiker en suikerwerken, honing2 2962 2654 2814 5953 1572 0351 422
061 Suiker, melasse en honing2 2902 2594 2674 5603 1122 0241 359
062 Suikerwerk661436451162
07 Koffie, thee, cacao, specerijen e...1 5451 5672 0252 7632 5341 5541 783
071 Koffie261225272...266
072 Cacao18493012.320
073 Chocolade en bereidingen met cacao9691 0601 3222 5532 282.1 480
074 Thee en maté91488.113
075 Specerijen287220393..2733
08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen gr...2 1913 1623 9162 6184 6415 3987 911
081 Veevoeder (m.u.v. niet gemalen gr...2 1913 1623 9162 6184 6415 3987 911
09 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.46 39741 92242 54848 57956 21135 47839 624
091 Margarine en spijsvetten7 466..10 7137 648.5 644
098 Bereide voedingsmiddelen n.a.g.38 931..37 86648 564.33 980
1 Dranken en tabak5 5364 5256 5346 4952 3031 7154 522
11 Dranken5 5264 5036 2506 4842 3001 7114 483
111 Alcoholvrije dranken n.a.g.3 0262 1443 1331 7881046092 754
112 Alcoholhoudende dranken2 5002 3593 1174 6952 1961 1011 729
12 Tabak en tabaksfabrikaten1022285123439
121 Onbewerkte tabak; tabaksafvallen.1576.0..
122 Tabaksfabrikaten (ook indien taba...107208123439
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv...2 8663 4173 7423 8522 6642 9992 602
21 Ongelooide huiden en vellen...2423163103
211 Ongelooide huiden en vellen...2423163103
212 Ruwe pelterijen.......
22 Oliehoudende zaden en vruchten0.1819141731
222 Oliehoudende zaden voor fijne oliën0.01...
223 Oliehoudende zaden voor andere oliën..1818..31
23 Ruwe, synthetische en geregenereb...93203174.407..
231 Natuurlijke rubber, balata, gutta..........
232 Synthetische rubber en afval93203174.407..
24 Kurk en hout1.171173.
244 Ruwe natuurkurk en afval (m.i.v. ..........
245 Brandhout (m.u.v. houtafval) en h......07..
246 Hout in plakjes, spanen e.d. en a........0.
247 Ruw hout...1.0.
248 Hout, enkel bewerkt1.171003.
25 Papierstof en papierafval570226.22.
251 Papierstof en papierafval570226.22.
26 Textielvezels, textielafval en lo...734532304547388124571
261 Zijde....34..
263 Katoen...4...
264 Jute en andere bastvezels, n.e.g..........37
265 Andere plantaardige textielvezels....2.2...
266 Synthetische textielvezels27...0..
267 Kunstmatige textielvezels en afva..........
268 Wol en fijn en grof haar (m.i.v. ..........
269 Oude kleren e.d.; lompen en vodden707530304541354124535
27 Natuurlijke meststoffen en ruwe m...484.1 1459061 062735674
272 Natuurlijke meststoffen....01391
273 Steen, zand en grind29.3936362693
274 Zwavel en ijzerpyriet, niet gebrand1...0..
277 Natuurlijke slijpmiddelen, n.a.g.401915319.95
278 Andere ruwe mineralen4147709538511 025561575
28 Metaalertsen en metaalafvallen157.423128154027
281 IJzererts105...0..
282 Schroot, m.i.v. afvalingots, van .......0..
283 Kopererts en concentraten daarvan.......0..
284 Nikkelerts, nikkelmatte, nikkelox..........
285 Aluminiumerts en aluminiumoxyde1297.12862.
286 Uraniumerts en thoriumerts en con..........
287 Andere ertsen van non-ferrometalen41...73827
288 Resten van non-ferrometalen....1..
289 Ertsen van edele metalen....0..
29 Andere ruwe dierlijke en plantaar...1 3411 4661 4351 6157461 9161 190
291 Ruwe dierlijke producten n.a.g.17.4615275175
292 Ruwe plantaardige producten n.a.g.1 3241 4661 4301 6097311 6401 015
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel...3 022 4971 826 8561 827 6371 716 1172 090 9601 748 3831 852 906
32 Steenkool, cokes en briketten24....8
321 Steenkool (m.u.v. geagglomereerde....4..0.0
322 Geagglomereerde steenkool, bruink...2.2...8
325 Cokes en halfcokes, retortenkool.......
33 Ruwe aardolie en aardolieproducten3 022 4811 826 8491 827 6031 716 0192 089 5551 748 3681 852 879
333 Ruwe olie en ruwe olie uit bitumi...37 528......
334 Geraffineerde producten van aardolie2 967 6521 823 4491 820 7391 711 9982 087 9161 746 6851 851 741
335 Residuen van aardoliën.......
34 Aardgas en industriegas154....19
342 Propaan en butaan, in vloeibare vorm154.11 317.0
343 Aardgas....0..
344 Gasvormige koolwaterstoffen n.a.g...32...19
345 Steenkoolgas, watergas, generator..........
35 Elektrische energie....0..
351 Elektrische energie....0..
4 Dierlijke en plantaardige oliën en....6611 336.7888161 164
41 Dierlijke oliën en vetten...2 5332.0
411 Dierlijke oliën en vetten...2 5332.0
42 Plantaardige oliën en vetten75340713664500299771
421 Plantaardige fijne oliën en vetten74231698617475291720
422 Andere plantaardige oliën en vetten109164725851
43 Was; mengsels en bereidingen van ....621622.286517392
431 Bereide oliën en vetten; was; men....621622.286517392
5 Chemische producten83 02991 34889 64388 450108 43087 17075 966
51 Organische chemische producten11 58410 55016 71615 57014 00513 02813 722
511 Koolwaterstoffen n.a.g.4 8103 7165 3725 2744 7486 2135 322
512 Alcoholen, fenolen en derivaten.1 8015 2434 9182 7572 6093 202
513 Carbonzuren1 3021 5042 4141 5271 7379321 551
514 Verbindingen met stikstofhoudende...9256131 1411 0471 925985821
515 Organische verbindingen van niet-...9771 1611 056998792717765
516 Andere organische chemische produ....1 7551 4901 8062 0461 5722 061
52 Anorganische chemische producten6 2847 0127 6105 7479 1198 98410 703
522 Anorganische chemische elementen....5 9947 2044 7317 3467 293.
523 Metaalzouten en peroxozouten van ...8359503499151 357..
524 Andere anorganische chemische pro...216857101202191280
525 Radio-actief en aanverwant materiaal....215..
53 Kleur-, looi- en verfstoffen7 6696 1745 0787 0366 0084 6723 967
531 Synthetische organische kleurstof...339407552578483690824
532 Extracten voor het verven en het ...562344158268388341274
533 Pigmenten, verven, vernissen en d...6 7685 4234 3686 1915 1383 6412 869
54 Medicinale en farmaceutische prod...10 45319 62511 01412 59031 27614 49712 789
541 Medicinale en farmaceutische prod...2 4518 9872 3073 53917 4286 7076 420
542 Geneesmiddelen (m.i.v. veterinair...8 00210 6388 7079 05113 8487 7906 369
55 Etherische oliën, parfumerieën, ze...10 1487 6128 29010 56512 1109 5058 949
551 Etherische oliën en reukstoffen8 6176 4847 2679 0119 7238 2076 889
553 Parfumerieën en kosmetische artik...9554842446911 418598390
554 Zeep, onderhouds- en reinigingsmi...5766447798649697011 670
56 Kunstmatige meststoffen313922941153288392 515
562 Kunstmatige meststoffen313922941153288392 515
57 Kunststof in primaire vormen27 25328 78728 84026 62625 45418 30312 696
571 Polymeren van ethyleen, in primai...1 6975914102 7291 446966454
572 Polymeren van styreen, in primair...1112.63.21
573 Polymeren van vinylchloride of va...182111 6233 7162 621628489
574 Polyacetalen, andere polyethers e...22 17325 74023 88716 57016 69515 13610 174
575 Andere kunststof, in primaire vor...3 1912 4332 9203 6044 6891 5721 558
579 Resten en afval van kunststof.0..0..
58 Werken van kunststof n.a.g.3 3722 1269161 4901 0927 6602 213
581 Buizen, slangen en hulpstukken va...1 412..1 1345647 305284
582 Platen, vellen, foliën, stroken e...1 959..3555223521 928
583 Monofilament alsmede staven en pr...1021731
59 Andere chemische producten6 2349 07010 8868 7129 0379 6818 411
591 Ontsmettingsmiddelen; insektendod...612496345517922134
592 Zetmeel, inuline en tarwegluten; ...7726081 2131 3111 7783 5882 588
593 Springstoffen en pyrotechnische a.....286210..
597 Smeermiddelen, dopes, antivriespr...1 9603 3452 8212 0241 6171 177768
598 Andere chemische produkten n.a.g.2 8894 6216 2225 3045 5644 8954 921
599 Afvallen van de chemische of aanv.......0..
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangsc...65 69262 27070 47472 39974 03943 37546 073
61 Leder en -waren, bereide pelterijen28.3002656
611 Leder21.30.2.56
612 Lederwaren n.a.g.; zadel- en tuig...6..0060
613 Bereide pelterijen, (m.u.v. bontw..........
62 Rubberwaren n.a.g.3 1442 4453 5614 455.1 7942 913
621 Rubber in deegvorm, in platen, st...1 172301241451.120787
625 Buitenbanden en binnenbanden van ...1 0551 2141 6601 2868415221 339
629 Werken van rubber n.a.g.9179301 6602 7182 5941 151786
63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen159249561362326322165
633 Kurkwaren....0.1
634 Fineer-, duplex-, triplex- en mul...97175365293277271129
635 Houtwaren, behalve meubelen617319669495135
64 Papier, karton en artikelen daarvan.7 6608 88411 23710 4678 3826 638
641 Papier en karton.6 9268 15510 4169 4497 9026 345
642 Artikelen van papier of karton.7347298211 018480293
65 Garens, weefsels e.d.2 6504 4975 214..1 1922 956
651 Garens.288378....
652 Weefsels van katoen9242 5112 7473642633421 468
653 Weefsels vervaardigd van syntheti...608982554219.5345
654 Andere weefsels33412.12.1
655 Brei- en haakwerk, n.a.g.1735.48211115
656 Tule, kant, borduurwerk, lint, pa...22112233492
657 Speciale garens en speciale weefs...6023431 337.259259.
658 Geconfectioneerde artikelen, gehe....114107109..112
659 Vloerbedekking (w.o. linoleum e.d...4578.68314.82
66 Fabrikaten van niet-metaalhoudend...1 7451 8443 727.4 1101 6381 949
661 Kalk (w.o. voor bemesting), cemen...10138212.027
662 Bouwmaterialen van klei of van vu...203717055033627106
663 Werken van minerale stoffen, n.a....1 2851 5822 6962 9063 3501 4071 712
664 Glas157674470.6059
665 Glaswerk631697335505713242
666 Huishoudelijk aardewerk271945.5123
667 Edelstenen, halfedelstenen en par.......0..
67 IJzer en staal32 42828 21328 56128 81730 56519 11214 247
671 Ruw gietijzer, spiegelijzer, spon...35130.8202.
672 Ingots en dergelijke primaire vor.....92155.38
673 Gewalste platte producten van ijz...1 88735729793843518853
674 Gewalste platte producten van ijz...19 18617 52320 97222 36522 38715 26612 590
675 Gewalste platte producten van gel...1321208257501
676 Walsdraad, staven en profielen (m...373272989002 004237552
677 Spoorstaven en andere bestanddele.....17044001 238.
678 IJzer- en staaldraad.1238847224
679 Buizen, pijpen en holle profielen...11 2709 8436 7093 9195 5792 130988
68 Non-ferrometalen6 3803 4326 0754 0452 2723 0423 721
681 Zilver en metalen van de platinag......601.
682 Koper en koperlegeringen (ruw, st...601052111611519219
683 Nikkel en nikkellegeringen (ruw, ....22246137771070
684 Aluminium en aluminiumlegeringen ...651 2861 5579111 1131 4751 147
685 Lood en loodlegeringen (ruw, stav...349.89470219215.
686 Zink en zinklegeringen (ruw, stav...5 7142 0173 8492 4057488922 486
687 Tin en tinlegeringen (ruw, staven.....312..163.
689 Overige onedele non-ferrometalen ....1..094.
69 Metaalwaren n.a.g..13 93013 86117 03020 6757 88713 429
691 Constructiewerken en afgewerkte d....1 4962 5864 4355 5458083 351
692 Bergingsmiddelen van metaal voor ...2724 2412 8961 101746818842
693 Kabel en draad van metaal (behalv...4044113632278721 4381 616
694 Spijkers, schroeven, moeren, bout...1295264128501 332990527
695 Gereedschap voor handgebruik en v...2 7563 3963 8723 2832 7021 4731 760
696 Messenmakerswerk, lepels, vorken ...7206364080
697 Keukengerei en huishoudelijke art...1802464975675011753 255
699 Metaalwaren, n.a.g.5 3003 5943 2306 5318 9372 1782 076
7 Machines en vervoermaterieel277 767329 525327 133313 521304 118169 932215 899
71 Generatoren en motoren17 51917 35229 95834 58724 77818 95828 802
711 Stoomgeneratoren (stoomketels) en...1191721613072 1381 230690
712 Stoomturbines en andere dampturbines.6152 9720..
713 Zuigermotoren met vonkontsteking ...10 11611 10915 85617 30712 7869 1387 721
714 (turbine)straalmotoren; schroeftu...2 0321 7975 8793 5116 4964 0948 436
716 Elektrische roterende machines4 9933 5736 8898 9362 6893 68510 903
718 Andere krachtwerktuigen2586961 1581 5536698111 053
72 Gespecialiseerde machines40 99746 20656 60947 41134 20022 35037 399
721 Landbouwmachines (behalve tractors)6 7764 3705 1955 8124 5855 1875 862
722 Tractors2221 19814864311714129
723 Delf- en graafmachines; machines ...21 44224 64227 91824 37615 3018 46713 155
724 Machines voor de textiel- en de l...984317424101813
725 Machines voor de papierindustrie6204865339811322513
726 Machines voor de drukkerij en de ...461849360282676337154
727 Machines voor de voedingsindustrie6 9998 24817 0807 8884 3764 2658 514
728 Machines en toestellen n.a.g.4 3786 3705 6817 9879 0213 8359 558
73 Machines voor metaalbewerking7562 761957488941667279
731 Gereedschapswerktuigen voor het v...27771198530524
733 Gereedschapswerktuigen voor het n...4462596.324985
735 Delen en toebehoren voor de machi...7642102292245595
737 Andere machines voor metaalbewerk...2072 61764118888025875
74 Diverse machines n.a.g.37 97339 77056 51660 49986 53737 52045 376
741 Verwarmings- en koelmachines1 3357 77911 64712 49615 5467 56710 177
742 Pompen en elevatoren voor vloeist...7 2715 68510 4677 5209 3535 1606 703
743 Andere pompen; compressoren, vent...6 0916 54910 94316 93225 7544 7174 503
744 Mechanisch transportmaterieel9 9107 9498 7556 49718 3563 7709 754
745 Andere niet elektrische machines6 9064 1134 6326 4736 1142 3663 703
746 Kogel-, rol-, naaldlagers e.d.1581 018118344248186132
747 Kranen e.d. artikelen voor leidin...2 3044 2345 5685 7763 9649 5532 460
748 Drijfwerkassen, krukken, kussenbl...5251 3659232 3052 6171 0201 426
749 Niet elektrische delen en onderde...3 4731 0773 4622 1554 5843 1826 518
75 Kantoor- en automatische gegevens...41 43844 69037 79737 24926 76813 01320 068
751 Kantoormachines4 8947 0753 5505 3653 2302 2424 086
752 Automatische gegevens verwerkende...17 15427 38928 12025 06318 9219 07914 434
759 Onderdelen en toebehoren voor mac...19 38910 2266 1276 8204 6171 6921 548
76 Toestellen voor telecommunicatie ...17 53836 54620 17621 24028 14223 21132 606
761 Ontvangtoestellen voor televisie1 7121 0951 425913713344242
762 Ontvangtoestellen voor radio-omroep2544701051565320
763 Toestellen voor het weergeven en/...194155204153211156105
764 Toestellen voor telecommunicatie;...15 60735 25318 47720 07027 06222 65932 240
77 Elektrische apparaten n.a.g.24 59821 64120 35729 41526 79114 76713 394
771 Elektrische krachtwerktuigen, n.a...9 0386 9328 3457 2958 8312 7853 206
772 Materiaal voor het geleiden en is...5 5035 4424 66911 38711 3523 6515 504
773 Artikelen voor stroomverdeling3 0212 3773 2875 0492 5953 1651 054
774 Elektromedische- en radiologische...3 4612 8007711 4879451 6691 187
775 Apparaten voor huishoudelijk gebruik1 321505586637717206473
776 Elektronenbuizen, transistors en ...386478184356370252315
778 Elektrische machines, apparaten e...1 8673 1072 5143 2051 9823 0401 655
78 Voertuigen voor wegvervoer87 07099 77478 12767 68455 42825 10227 309
781 Automobielen voor personenvervoer17 41423 90315 23513 5878 6212 7462 700
782 Automobielen voor goederenvervoer...41 83058 03645 01335 57931 36414 26814 864
783 Overige automobielen14 43710 94211 6957 24210 1844 0145 363
784 Delen en onderdelen voor automobi...1 4414 5133 8266 8493 1881 6651 557
785 Motorrijwielen, rijwielen met of ...177293109749763
786 Aanhangwagens, containers en ande...11 9302 3072 2654 3191 9972 3122 762
79 Ander vervoermaterieel9 88020 78526 63514 94820 53314 34410 667
791 Spoorwegmaterieel1...512
792 Luchtvaartuigen; ruimtevaartuigen...4 7301 21612 1194 0122 140942215
793 Schepen en boten5 14819 56914 51610 93618 38813 40110 449
8 Diverse gefabriceerde goederen14 72726 64124 09024 80515 94710 81114 664
81 Geprefabriceerde bouwwerken, sani...7836561 4443 230720487374
811 Geprefabriceerde bouwwerken69985401 62822774.
812 Sanitaire artikelen, installaties...8161461876478
813 Verlichtingstoestellen n.a.g.7055437581 415488366366
82 Meubelen en toebehoren, artikelen...9531 0562 5081 1681 029618580
821 Meubelen en toebehoren e.d. art.9531 0562 5081 1681 029618580
83 Reisartikelen, handtassen e.d.48111100185156167123
831 Reisartikelen, handtassen en derg...48111100185156167123
84 Kleding en toebehoren336278506487291332280
841 Heren- en jongenskleding van text...6228835713856
842 Dames- en meisjeskleding van text...93031173144
843 Heren- en jongenskleding van brei...82462931392431
844 Dames- en meisjeskleding van brei...492980533
845 Kleding en kledingtoebehoren van ...779327334386212105
846 Kledingtoebehoren van textielstoffen3893519121121
848 Kleding en kledingtoebehoren van ...184312341494160
85 Schoeisel20528526415615873122
851 Schoeisel20528526415615873122
87 Instrumenten en apparaten voor be...5 5457 4218 3758 7127 0055 71010 509
871 Optische instrumenten en apparaten11849430323424443940
872 Medische instrumenten en apparaten4036119921 3181 6025593 125
873 Verbruiksmeters en telinstrumenten3527146817352262
874 Meet-, controle- en analyseinstru...4 9896 2876 9337 0795 0864 1907 282
88 Apparaten en benodigdheden voor f...3 54510 4915 6355 1211 651811601
881 Toestellen voor de fotografie en ...8791841421334158
882 Produkten voor fotografie en cine...3 41710 3835 5274 9331 470708478
883 Cinematografische films; belicht ..........
884 Optische elementen en brillen30112026114436
885 Uurwerken115320361829
89 Diverse fabrikaten, n.a.g.3 3126 3435 2585 7464 9362 6122 077
891 Wapens en munitie....0..
892 Drukwerk.......
893 Werken van kunstmatige plastische...4807661 6481 8581 717808693
894 Kinderwagens, speelgoed, spellen ...10420429341611829487
895 Kantoor- en schrijfbenodigdheden...7232 80070386450432672
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor .....7.0.0
897 Juwelen, goud- en zilversmidswerken81840560
898 Muziekinstrumenten; delen en toeb...4499779391 623506267538
899 Gefabriceerde artikelen, n.a.g.153227374478628540351
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen.8 46610 925.14 0889 1495 920
91 Goederen vervoerd per post n.a.g........
911 Postpaketten, behalve diamant.......
93 Boordprovisie en benodigdheden vo....8 46610 925.14 0889 1485 920
931 Boordprovisie en benodigdheden vo....8 46610 925.14 0889 1485 920
94 Complete fabrieksinstallaties.......
941 Complete fabrieksinstallaties.......
96 Niet in circulatie zijnde munten.......01.
961 Niet in circulatie zijnde munten.......01.
97 (Niet)-monetair goud.......
971 Niet-monetair goud.......
972 Monetair goud; Gouden munten; Mun..........
Niet elders genoemde goederen........
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2019