Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Bruto eindverbruik hernieuwbare energieVermeden verbruik fossiele energieVermeden emissie kooldioxide (CO2)
Eindverbruik in terajouleVermeden primaire energie in terajouleIn % totaal binnenlands energieverbruikVermeden emissie CO2 in ktonIn % van totale CO2 emissie
Bron/techniekPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.EnergietoepassingPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.TJ% van totaal energieverbruikkton% van totale CO2 emissie
Totaal windenergieTotaal energietoepassingen201217 78040 5391,242 8861,74
201319 32443 3551,343 1951,92
Elektriciteit201217 78040 5391,242 8861,74
201319 32443 3551,343 1951,92
Warmte2012     
2013     
Vervoer2012     
2013     
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-2-2019