Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2016
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.BanenArbeidsvolumeBedrijfsopbrengstenBedrijfskostenBedrijfsresultaatSaldo financiële baten en lastenSaldo voorzieningenSaldo buitengewone baten en lastenResultaat voor belastingen
WerknemerWerkzame persoonWerknemerWerkzame persoonTotaalNetto-omzetOverige bedrijfsopbrengstenTotaalInkoopwaarde omzetPersonele kostenOverige bedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa
TotaalInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkoopwaarde handelsgoederenKosten uitbesteed werkInkoopwaarde overige goederen & dienstenTotaalBrutolonenSociale premies ten laste van werkgeversOverige sociale lastenOverige personele kostenTotaalKosten energieverbruikHuisvestingskostenKosten apparatuur en inventarisKosten vervoermiddelenVerkoopkostenCommunicatiekostenKosten van overige dienstenNiet eerder genoemde bedrijfskosten
TotaalBeginvoorraad grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen.Eindvoorraad grond- en hulpstoffenTotaalBeginvoorraad handelsgoederenInkopen handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederenTotaalSociale verzekeringspremies werkgeverPremies pensioen, vut/ inkoopsommen
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.x 1 000x mln euro
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie14,917,913,015,53 6893 671193 3452 0221 7112451 6842181973119631114171650712077434855224887592310297412084345-22-134314
4642 Groothandel in kleding en schoenen21,927,417,422,310 23210 1311019 4246 463..........1 0677921541114441161 6412324622556703024934525280812-297338861
4771 Winkels in kleding82,092,849,358,49 6149 567479 3005 199....5 182...10.1 6751 277300211907912 145921 106366233935141334282314625346988
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-1-2019