Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (1 digit) en land 2008-2017
LandenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Oman
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Uitvoerwaarde
PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.201120122013 2014201520162017
SITCPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.1 000 euro
Totaal goederen276 396346 570316 394317 400344 276326 162568 633
0 Voeding en levende dieren42 95959 06071 38652 77253 07053 68254 838
1 Dranken en tabak4 2774 6694 1874 0324 9224 9486 107
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalv...4 6634 5584 4146 1855 7185 5877 330
3 Minerale brandstoffen, smeermiddel...65 04375 39319 46473 5451 227532125 447
4 Dierlijke en plantaardige oliën en.....13357
5 Chemische producten32 73735 11128 14533 65752 27836 79731 561
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerang...13 36830 04034 98829 52139 38387 81834 952
7 Machines en vervoermaterieel88 958104 092118 56281 108124 885101 625270 953
8 Diverse gefabriceerde goederen23 97333 27434 39334 32461 63532 99236 428
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen4183738542 2541 1552 1771 011
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-6-2019