PeriodenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.2018 3e kwartaal
OnderwerpenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Werkzame beroepsbevolking
GeslachtPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar rijen.Totaal mannen en vrouwenMannenVrouwen
PersoonskenmerkenPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.BeroepPas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele in de richting van de pijl.Pas de indeling van de tabel aan. Verplaats variabele naar kolommen.x 1 000
Totaal personenTotaal8 8354 7104 125
011 Docenten419136283
012 Sportinstructeurs472325
013 Leidsters kinderopvang en onderwi.14315128
021 Auteurs en kunstenaars1407565
022 Vakspecialisten op artistiek en c.854936
031 Adviseurs marketing, public relat.1658679
032 Vertegenwoordigers en inkopers15010445
033 Verkopers682241441
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad.489277212
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en...315136179
043 Administratief personeel829329500
051 Algemeen directeuren715714
052 Managers op administratief en com...1178334
053 Managers productie en gespecialis...14411430
054 Managers horeca, detailhandel en.765323
055 Managers z.n.d.862
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders924448
062 Juristen703535
063 Beveiligingswerkers13710631
071 Ingenieurs en onderzoekers wis.22317746
072 Vakspecialisten natuur en techniek18716522
073 Bouwarbeiders2602545
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs1821784
075 Voedselverwerkende beroepen en ov...1298643
076 Elektriciens en elektronicamonteurs86842
077 Productiemachinebedieners en asse...1239924
078 Hulpkrachten bouw en industrie714031
081 Specialisten ICT30726642
082 Vakspecialisten ICT665610
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers16413331
092 Hulpkrachten landbouw301812
101 Artsen, therapeuten en gespeciali...33390243
102 Specialisten op maatschappelijk g...14032108
103 Vakspecialisten gezondheidszorg26351212
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb...24054186
105 Verzorgenden24221222
111 Medewerkers persoonlijke dienstve...493194299
112 Schoonmakers en keukenhulpen330112217
121 Bestuurders voertuigen en bediene...30728621
122 Hulpkrachten transport en logistiek34025189
131 Beroepssegment overig1429547
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-1-2019