Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (0/668)
Perioden (0/19)
Onderwerpen
Aantal landbouwbedrijven, totaal
openGrondgebruik
openAkkerbouw
openTuinbouw open grond
openTuinbouw onder glas
openTuinbouw overig
openGrasland en groenvoedergewassen
openGraasdieren
openHokdieren
openArbeidskrachten