Bevolking; kerncijfers
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (3/69)
Perioden (3/69)
Onderwerpen
openBevolking naar geslacht
openBevolking naar burgerlijke staat
openBevolking naar leeftijd (op 1 januari)
openBevolking naar migratieachtergrond
openParticuliere huishoudens
Personen in institutionele huishoudens
openBevolkingsgroei
Bevolkingsdichtheid