Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken, 2010-2013
Totaal aantal geselecteerde cellen:
Onderwerpen (12/85)
Persoonskenmerken (19/60)
Cijfersoort (1/2)
Perioden (1/4)
Onderwerpen
openErvaren gezondheid
openLangdurige aandoeningen
openGenerieke gezondheidsmaat, 12 of ouder
openMHI, 12 jaar of ouder
openPsychische klachten, 12 jaar of ouder
openInfectieziekten, 12 jaar of ouder
openMalaiseklachten, 4 jaar of ouder
openFunctiebeperkingen